English

En grønn vegg blir til på Vea

Vea er norges eneste fagskole for grønne design og miljøfag, og selvfølgelig må vi ha en grønn vegg.

Arvid Ekle som driver firmaet "Anlegg og utemiljø" er den i Norge som kan mest om Grønne vegger. Han var på Vea i desember 2012 og hadde et foredrag om "Grønne vegger" for studenter og ansatte på Vea. 

Grønn vegg
En grønn vegg eller levende vegg, er en vegg laget av planter som kan bygges både ute og inne.

Den grønne veggen har en rekke fordeler:

  • reduksjon av termisk belastning på bygninger, lavere oppvarming /kjøling som gir lavere karbonutslipp
  • reduksjon av varmeøy-effekt, mindre reflektert varme
  • bedre inneklima. Av det vannet som tilføres planten avgis mellom 85% og 90% av vannet gjennom bladverket til miljøet rundt.I et alt for tørt inneklima/innemiljø tilføres det sårt tiltrengt og helt ren luftfuktighet.
  • i et utemiljø kan f eks regnvann på takflaten anvendes til en plantevegg og på den måten være en del av overvannsregnskapet.
Grønne vegger kommer til å bli mer og mer brukt i fremtiden, og som Norges eneste fagskole for gartnere og anleggsgartnere var det helt naturlig at Vea måtte bygge sin egen grønne vegg.

    
Plantene til den grønne veggen har ankommet veksthuset på Vea. Studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift planter dem i "brettene" som skal monteres opp på veggen.

 
Plantene må settes i brettene etter et bestemt mønster, slik at sammensetningen blir riktig i forhold til det som er planlagt for veggen. Nå skal plantene få tid til å rote seg og vokse seg til i "plantebrettene".

   
Montøren fra "Anlegg og utemiljø" har kommet til Vea for å sette opp veggen. Han starter med å sette opp lekter på veggen, før han monterer på en miljøvennlig plate. Platen er laget av resirkulert plast og den tåler fuktighet.
   
Utenpå platen settes det opp en filtduk med vanntett bobleplast og vanningsrør. Vannet kommer fra en pumpe som er montert i kjelleren. Her står også vannbeholderen med gjødselvann.

   
Plantene er hentet fra veksthuset og nå er brettene klare for å bli montert opp på veggen.

Grønn vegg er ferdig! Studenter og ansatte som har deltatt i prosessen med å ferdigstille veggen kan glede seg over ny og fremtidsrettet kunnskap. Vi andre kan glede oss over en flott naturlig grønn vegg på Vea. Nå skal vi følge spent med på hvordan plantene vil trives og utvikle seg.

 
Anleggsgartnerteknikerklassen foran den grønne veggen på Vea.

Foto: Pernille Dahl og Dorte Finstad

Tekst: Dorte Finstad

Kilde: Arvid Ekle http://biowall.no/

Oppdatert 09.05.2016

#veafagskole