English

Er du vår nye IKT – koordinator?

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning og kurs. Skolens visjon er å være den mest ettertraktede fagskolen i Europa innenfor våre fagområder

Vi har ledig inntil 100 % fast stilling som IKT-koordinator som skal bidra med å videreutvikle og effektivisere fagskolens satsing på IKT som faglig og pedagogisk verktøy, i tillegg til å skape en sammenheng mellom det pedagogiske fagmiljøet, IKT utstyr og infrastruktur.

Arbeidsområder for stillingen:

 • Pådriver i pedagogisk utviklingsarbeid og prosjekter der IKT er sentralt
 • Opplæring og veiledning av ansatte og studenter
 • Brukerstøtte for studenter og ansatte
 • Administrere oppgaver innenfor arbeidsområdet
 • Forvalte og videreutvikle Veas IKT strategi i samarbeid med skolens ledelse
 • Innkjøp og forvaltning av IKT-utstyr og programvare innenfor rammen av tildelte midler

Kvalifikasjoner for stillingen

Vi søker deg som har relevant og oppdatert kompetanse innenfor stillingens arbeidsområder.  

Du må:

 • Være innovativ
 • Være oppsøkende og utadretta
 • Kunne jobbe aktivt med eksterne relevante IKT-miljøer
 • Ha gode kommunikasjon- og formidlingsevner
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Være selvstendig, nøyaktig og pålitelig
 • Være serviceinnstilt

Vea tilbyr:

 • En arbeidsplass med mye engasjement og høye ambisjoner
 • Deltakelse i spennende internasjonale prosjekter
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter avtale

Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i staten.

Det er prøvetid på 6 måneder.                         

For flere opplysninger kontakt rektor Stein Aarskog, tlf. 47 66 29 93

Søknad med CV sendes på e-post til stein.aarskog@vea-fs.no

Attesterte kopier av vitnemål og attester, tas med til et eventuelt intervju. Disse returneres ikke.

Søknadsfrist 1.8.2019

Oppdatert 21.06.2019

#veafagskole