English

Fagdag for faglærere i Design og håndverk

25 faglærere innen Design- og håndverksfag deltok på fagdag på Vea.

Bakgrunnen for fagdagen er fagfornyelsen i Design og håndverk, der det blir nye læreplaner fra høsten 2019. Faglærerne, som til daglig jobber på ulike videregående skoler i Hedmark og Oppland, har bakgrunn fra frisør, tekstil, interiør og utstilling og tegning, form og farge. De ønsket å fordype seg innen blomsterdekoratørfaget og lære teknikker de kunne bruke videre i egen undervisning

Faglærerne Siv Engen Heimdahl og Aina Østby ga dem en introduksjon av blomsterdekoratørfaget.

Deretter fikk alle teste forskjellige tekniske verktøy i kombinasjon med gress i en «teknisk rulett». De ble videre delt i grupper og fikk utdelt en hodekål på stativ med et idekort til et produkt de skulle lage.

  

  

  

  

  

   

  

Gress er et rimelig og lett tilgjengelig materiale og kålen en lett tilgjengelig form. Det spiller ingen rolle hva du lager av, men hvordan du lager det= komposisjonslære.

En variert og praktisk skapende dag. Det var munter stemning og resulterte i  lekende botaniske utrykk.

Vi gjorde kål på dagen!!!

Tekst: Dorte Finstad/Siv Engen Heimdahl

Foto: Aina Østby

Oppdatert 13.12.2018

#veafagskole