English

Fagskole

Norges grønne fagskole – Vea er tilbyder av fagskoleutdanning innen Grønne design og miljøfag.

Norges grønne fagskole – Vea er tilbyder av fagskoleutdanning innen Grønne design og miljøfag.

Vis mer
Vis mindre

Ergoterapeutene har en viktig rolle i Grønn helse

Høsten 2019 kunne Norges grønne fagskole – Vea ønske 15 forventningsfulle studenter velkommen til en helt ny fagskoleutdanning, «Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur».

Les mer

Åpning av fagskoleutdanningen Grønn helse

Norges grønne fagskole – Vea har utviklet et nytt og unikt studium som omhandler Grønn helse. 

Les mer

Grønn kulturarv på timeplanen

På Norges grønne fagskole – Vea utdannes årlig et titalls studenter som får tittelen Gartner med antikvarisk kompetanse. Dette er kunnskap det virkelig er behov for (artikkel fra Norske Hjem)

Les mer

Klare for oppstart av ny fagskoleutdanning

Liselott Lindfors, Siri Gunn Simonsen og Nina Levin er klare for høstens studiestart på den nye fagskoleutdanningen Grønn helse

Les mer

Restaureringsplan for almealléen på Østre gravlund

Hilde Trettvik som er gartner og fagtekniker Historiske grøntanlegg, har skrevet en artikkel om almealléen  på Østre gravlund. 

Les mer

Hagedesignere danner egen forening

Mange hagedesignere jobber alene, uten noe faglig nettverk rundt seg og de har heller ingen beskyttet tittel. Det var derfor Vea initierte til et oppstartsmøte for å kunne danne en forening for hagedesignere.

Les mer

Anleggsgartnerlærlinger samlet på Vea

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) har hatt lærlingesamling på Vea

Les mer

Den nettbaserte undervisningen gjør at det er mulig å ta utdanning ved siden av jobb og familieliv.

Andreas bor og jobber i Trondheim og kombinerer det med fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea. 

 

Les mer

Grønne omgivelser, hva sier forskningen?

Hvordan kan grønne omgivelser brukes som verktøy for helsefremmende tiltak for helsesektor, bedrifter, kommuner og byer? Det var temaet under FAGUS sin vinterkonferanse 2019.

Les mer

Olav L. Moens prydhage på Vea

«Havebruket er et fag som i særegen grad er skikket til at vække kvindernes interesse.....

Les mer