English

Fagskole

Norges grønne fagskole – Vea er tilbyder av fagskoleutdanning innen Grønne design og miljøfag.

Norges grønne fagskole – Vea er tilbyder av fagskoleutdanning innen Grønne design og miljøfag.

Vis mer
Vis mindre

Om du lurer på om dette studiet er noe for deg, så er det antakelig helt perfekt.

Det sier Hildur som tok fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse ved Norges grønne fagskole – Vea. Hun har god nytte av det hun lærte på fagskolen i jobben sin som gartner i Urtehagen på Domkirkeodden.

Les mer

Ny godkjenning fra mesterbrevnemda

Mesterbrevnemda har godkjent bedriftsledelsen som er en del av fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning på Vea.

Les mer

Fagskolestudenter på inspirasjonstur til Nederland

Studentene ved fagskolestudiet Park-og hagedrift var på studietur i Nederland for å besøke forskjellige hageanlegg.

Les mer

Treparken på Vea

Trær er meget viktige støttespillere i mange grøntanlegg. 

Les mer

Soft land art in Italy

Experimental expressions with plant materials (EX) have been in the “Riviera dei fiori” every year since we started, to try out making land art in different areas. We work in a botanical garden, in a olive grows, and on the beach. What we find to use is very different, and the limits and the “rules” are also different.

Les mer

Svensk «Trädgårdsmästare» får antikvarisk kompetanse på Vea

Frida har valgt å ta høyere yrkesfaglig utdanning innen gartnerfaget og tar fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg på Vea.

Les mer

Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren

Faglærer Per Spangen forteller om hva fagskoleutdanningen Grønn gründer handler om.

Les mer

Grøntanleggsforvaltning, hageplanlegging, skjøtsel og ledelse

Faglærer Liselott forklarer hva du lærer ved å ta fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning.

Les mer

Hvordan bruke overvann som en ressurs?

Her forteller faglærer Magnus litt om hva du lærer ved å ta fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering

Les mer

Botanisk design, hva er det?

Faglærer Anne Stine og noen av studentene på Vea forteller om fagskoleutdanningen Botanisk design.

Les mer