English

Anleggsgartnertekniker

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker (AGT) er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere

Anleggsgartnertekniker (AGT) er en fagskoleutdanning for deg som har fagbrev eller tilsvarende realkompetanse som anleggsgartner og som ønsker en lederutdanning innen ditt fagområde.

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker (AGT) er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere

Anleggsgartnertekniker (AGT) er en fagskoleutdanning for deg som har fagbrev eller tilsvarende realkompetanse som anleggsgartner og som ønsker en lederutdanning innen ditt fagområde.

For: Anleggsgartnere med fagbrev eller deg med erfaring fra anleggsgartnerbransjen (realkompetanse*)

Tid: Deltid, to år

Omfang: 90 studiepoeng

Mål: Erverve kompetanse til å kunne ta gode og avgjørende beslutninger i hele prosessen fra planlegging til ferdigstilling av prosjekter i anleggsgartnerbransjen.

Tittel: Anleggsgartnertekniker

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Moelv

Søknadsfrist: 15.april 2019 (Fortløpende opptak frem til studiestart ved ledige plasser)

Studieavgift: 24 000,- for begge årene tilsammen (Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg)

Studiestart: 14.oktober 2019 

Søknadsskjema: Åpner 1. januar 2019 

Som Anleggsgartnertekniker har du kompetanse

  • til å planlegge, analysere, organisere og lede arbeidet og kan ta faglig gode avgjørelser i forbindelse med byggeprosesser og drift og skjøtsel av mindre utomhusanlegg.
  • til å anvende viktig dataverktøy for interkontroll, HMS-systemer og anbudsbehandling. I tillegg får du innsikt i bruk av ulike tegneverktøy
  • til å anvende faglig kunnskap til å planlegge en byggeprosess og legge til rette med hensyn til innkjøp, maskiner og logistikk på anleggsområdet.
  • til å etablere, utvikle og drive en mindre bedrift, samt planlegge, bygge, kontrollere og drifte utomhusanlegg knyttet til anleggsbransjen
  • og innsikt i Plan- og bygningsloven, Norsk standard, rammebetingelser, anbud, nødvendige forskrifter, kontrakter og lover og regler som gjelder for bygging av uteanlegg.

Emner og faglig innhold:
Grøntanleggsforvaltning, anleggsteknikk og konstruksjoner, kommunalteknikk, landmåling, merkantile fag (økonomi, ledelse, markedsføring og faglig ledelse), fordypning ved prosjektarbeid.

Mesterbrev:
For deg som gjennomfører og består eksamen med karakteren D eller bedre, kan du søke mesterbrevnemda om mesterbrev, dersom du tilfredsstiller mesterbrevnemda sine krav til fagbrev og praksis. 

Samlinger:
Studiet er lagt opp med undervisning fra oktober – mars, over to år. Det andre studieåret er det i tillegg en samling i løpet av september. Dette gjør det mulig for deg å jobbe som anleggsgartner i sommerhalvåret. For studieåret 2019/2020 er det planlegt samlinger disse ukene: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 2, 3, 4, 5, 6,  og 7. Les mer om forventet arbeidsomfang på studiet under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Studieplan: Studieplan Anleggsgartnertekniker

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne H. Bakken: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

Foto: Dorte Finstad

Med forbehold om at det kan komme endringer.

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

** Det er to semester i ett studieår

Anleggsgartnerlærlinger samlet på Vea

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) har hatt lærlingesamling på Vea

Les mer

Jeg oppfordrer andre anleggsgartnere til å søke!

Jørgen er snart ferdig med fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker og mener at flere bør velge fagskoleutdanning.

Les mer

Undervisningen er tilpasset akkurat det vi anleggsgartnere har behov for!

Karl Eirik har tatt fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker og er klar for nye utfordringer i jobben.

Les mer

Bedrifter bør investere i sine ansatte ved å gi dem mer kompetanse.

Arne er anleggsgartner og ønsket mer kompetanse innen drift av anleggsgartnerfima. 

Les mer

Plan- og bygningsloven er pensum på fagskolen

På Norges grønne fagskole – Vea, har vi fokus på å bevisstgjøre og legge til rette for at studentene skal få innsikt i hvordan lover og forskrifter henger sammen, og hvordan de må bruke denne kunnskapen i deres fremtidige arbeidsoppgaver. 

Les mer

Hageplanlegger + Anleggsgartner = flotte uterom

Mona og Emil startet faglig samarbeid etter studietiden på Vea

Les mer

Trives du i anleggsgartnerfaget og har ambisjoner om å bli leder?

Da er dette noe for deg! Det sier Kristian som er anleggsgartner og har tatt fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea.

Les mer

Emil tok fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea

Emil var anleggsgartner og visste at han ville starte eget firma, men først ville han bli Anleggsgartnertekniker. Fagskoleutdanningen tok han på Vea.

Les mer

Må håndtere vilt og vått vær

Når været påvirker bygninger, gater og uteområder mer enn vi er vant til, stilles nye krav til alle som jobber med prosjektering. Norges grønne fagskole – Vea tilbyr nå fagskole-utdanning i lokal overvannsdisponering.

Les mer

Lokal overvannsdisponering som eget fagskolestudium

Norges grønne fagskole – Vea har det siste året jobbet med å få på plass ett fagskolestudium for LOD. Nå er studieplanen godkjent og planlagt oppstart er høsten 2018.

Les mer

Etablering av regnbed på Vea

I tettbebygde strøk er overflatevann blitt en utfordring

Les mer