English

Anleggsgartnerlærlinger samlet på Vea

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) har hatt lærlingesamling på Vea

For fjerde året på rad var anleggsgartnerlærlingene samlet på Vea, og temaet var den kommende fagprøven som lærlingene skal gjennomføre denne våren. Det var også fokus på hva som venter dem etter bestått fagprøve og Vea informerte om hvilke muligheter anleggsgartnere har for å ta fagskoleutdanning.

Omvisning

Lærlingene ble ønsket velkommen til Vea og tatt med på en runde i skolens uteområde. Her fikk de se på "Heatweed", regnbed, opphøyde bed, natursteinsmur, innendørs grønn vegg og de fikk høre litt om Vea sitt uteanlegg i et historisk perspektiv.

  

Gartner Sissel Alvestad viser hvordan man kan bruke varmt vann for å bekjempe ugress.

   

Det er fortsatt en del snø på Vea, og ikke så lett å se hverken opphøyde staudebed eller regnbedet. Faglærer Liselott Lindfors fortalte om oppbygging, materialvalg, vekstmedier og valg av planter. Faglærer Magnus Nyheim fortalte om regnbed generelt og om regnbedet som er etablert på Vea.

  

Faglærer Magnus Nyheim snakket om bygging av mur, mens faglærer Ingeborg Sørheim tok for seg grøntanlegget på Vea i et historisk perspektiv.

Gruppeoppgave

På ettermiddagen ble anleggsgartnerlærlingene delt inn i grupper der de skulle jobbe med ulike oppgaver innen plantekjennskap, benevnelse på grustyper og fraksjoner, regnbed, historiske grøntanlegg, geografi og en praktisk oppgave.

  

Plantekjennskap og benevnelse på ulike grustyper og fraksjoner er noe av det en anleggsgartner skal kunne.

Til slutt skulle lagene gjennomføre en oppgave gitt av blomsterdekoratørelevene på Vea.

  

Birgit og Guro hadde forberedt oppgaven godt, de ga en god innføring og vurderte arbeidene til slutt.

   

   

  

  

 Anleggsgartnerlærlingene tok oppgaven på strak arm og med stort engasjement, god innsats og strålende samarbeid fikk de laget sitt eget blomsterarrangement.

Takk for trivelig besøk! Vi ønsker alle lærlingene lykke til med fagprøven og det videre arbeidslivet som fagarbeider. Vi ønsker dere velkommen tilbake som fagskolestudenter! 

Dette er aktuelle fagskoleutdanninger for anleggsgartnere:

 Tekst og foto: Dorte Finstad

Vil du vite mer om SOA? Se her: Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget

Oppdatert 28.03.2019