English

Anleggsgartnertekniker er en utdanning for praktikere som vil lære mer.

Samholdet i klassen og erfaringsdeling har vært lærerikt for Christian.

  • Navn: Christian Ekle
  • Klasse: AGT11
  • Alder: 26
  • Kommer fra: Bjørkmyr,Sør-Trøndelag
  • Bakgrunn: Anleggsgartner
  • Arbeidsgiver: Anlegg og utemiljø AS

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å bli anleggsgartnertekniker?

Jeg ble fortalt at det var lurt å gjøre. Arbeidsgiver ønsket at jeg skulle ta utdanningen og personlig tenkte jeg at det kunne være nyttig kunnskap å ha med seg videre.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Bra at undervisningen er lagt opp over to vinterhalvår. Det er ikke så praktisk for oss som jobber i bransjen å være på skolen i sesongen. Lagt opp til forelesninger og videre jobber vi med oppgaver. Vi har frivillig oppmøte, men det er viktig å være tilstede i undervisning og når vi jobber med gruppeoppgaver. Selv lærer jeg mye av medelever og det å diskutere ting i klassen. Vi er alle praktikere og vi lærer mye av hverandre og har god hjelp i hverandre. Vi jobber en del med skolearbeid og oppgaver om kveldene.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Det er bra å være student på Vea. Fint å bo her og det er lettvint å kunne bo på skolen og få mat her. Vi har godt miljø i klassa, så den eneste utfordringen er at det kan bli for sosialt. Vi har fint klasserom, gode stoler og gode læringsforhold.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Fortsette å jobbe som anleggsgartner. Jeg kommer gradvis til å få mer lederansvar i bedriften jeg jobber i dag. Vi jobber mest mot privatkundemarkedet og det skal vi fortsette med, men jeg tror at vi kan gjøre det på en enda mer profesjonell måte med den kunnskapen jeg har tilegnet meg nå.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker?

Slik studiet er nå så er det verdt å ta utdanningen. Det var noen utfordringer rundt undervisning og opplegg i fjor, men i år har det vært veldig bra. Vi har fått noen nye lærere og en bedre vinkling på studiet. De er flinke til å gjøre undervisningen relevant for oss.

Jeg vil si at Anleggsgartnertekniker er en utdanning for praktikere som vil lære mer.

Som anleggsgartnertekniker har jeg fått bedre innsikt i mitt eget fag og bedre forståelse for de andre fagområdene som er involvert i anleggsprosjekter.

Er det noe annet du vil si?

Vea har gunstig kaffeavtale! Der har jeg fått valuta for penga. Anbefales.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 30.09.2015