English

Anleggsgartnerteknikerne planlegger parkeringsområde på Vea

Fagskolestudentene som tar Anleggsgartnertekniker-utdanning er i avslutningsfasen med planlegging av ny parkeringsplass på Vea

Arbeidskravet til AGT studentene i faget anleggsteknikk er å planlegge opparbeidelse av ny parkeringsplass på Vea. Her skal de blant annet lage en riggplan, utarbeide situasjonsplan, lage høydeplan og utarbeide detaljert arbeidsbeskrivelse med kostnadsoverslag.


Studentene er godt i gang med oppgaven.

 

 

Patrick og Håvard er jobber konsentrert med planleggingsoppgaven.

Etter flere dagers jobb, med kveldsarbeid, har de nå siste innspurt før innlevering

  

Kalkulering er en viktig del av oppgaven og her er det Magnus og Terje som er avbildet.


Planen viser hvordan kantstein skal monteres i betong. Tegneverktøyet som studenten har brukt heter sketch-up.


Her er situasjonsplanen håndtegnet på et eksisterende kart.

Til neste høst skal oppgaven videreføres med utarbeidelse av HMS plan, byggemelding av plassen og sikker jobbanalyse mm.

Tekst og foto: Gøril Nilsen

Oppdatert 30.09.2015