English

Flere vil ha proffhjelp til hagen

Stadig flere vil ha fin hage i en fei, og pågangen etter proffhjelp er sterkt økende, ifølge anleggsgartnernes bransjeorganiasjon Naml.

Den grønne byggenæringen – anleggsgartnerbransjen – omsetter for vel 2,5 milliarder årlig i Norge, og etterspørselen er sterkt økende, ifølge Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (Naml).

 – Av dette anslår vi at ca 30 prosent, altså 800 millioner kroner, brukes på privathagen. I tillegg kommer hageprosjekter realisert ved egeninnsats, sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i Naml.

Han forteller at inspirasjon og økt kjøpekraft gir økt aktivitet for anleggsgartnernæringen.

– For ti år siden hentet hageeieren inspirasjon fra kataloger og gjenskapte ofte situasjoner fra bilder i egen hage, uten særlig omtanke for helheten, sier Askim. Han forteller at nå er bildet et helt annet:

Inspirasjon styrer ideene
– Hagemesser og et stort antall TV-programmer fra inn og utland som viser før- og etter-konsepter er tegn på den økte hageinteressen. Dette medvirker til at dagens prosjekter er mer idéstyrte enn tidligere. Det er også en bekreftelse på at ideen er hageprosjektets viktigste startkapital, sier Askim og fortsetter:

– TV-programmene beskriver prosjekter med forutgående analyser av dagens situasjon vurdert opp mot behov og muligheter, som kun begrenses av fantasi. God design og godt håndverk øker verdien og bidrar til at stadig flere ønsker en grønn investering på egen eiendom, sier han.

Han trekker frem Chelsea Flower Show i London, verdens mest prestisjetunge hagedesign-konkurranse, som en viktig inspirasjonskilde for bransjefolk. Showet får fyldig TV- og mediadekning og er en stor happening for både bransjen og vanlige hageinteresserte.

Ekspresshagen
– De siste årene har vi registrert et økende marked for privathager. Prosjektene har økt i omfang fra ca 50 000 kroner til vel 500 000 kroner, som altså slett ikke er uvanlig i dag, sier Askim.

– Hageeieren prioriterer annerledes i dag. Vi har sett en utvikling over flere år med høy egeninnsats. Den er nå i ferd med å bli erstattet av et tidsavgrenset prosjekt, hvor hele hagen utvikles samtidig. Det er i tillegg et betydelig fokus på løsninger som krever mindre vedlikehold. Hagen skal gjerne bygges like raskt som tv-programmene, der den store forvandlingen er konseptet.

Billig kan bli dyrt
Askim forteller at anleggsgartnerbransjen ikke greier å dekke den økte etterspørselen. – Bransjen trenger flere fagfolk. I dag dekker vi bare 50 % av behovet.

En konsekvens er at dette skaper rom for useriøse aktører.

– Det er dukket opp virksomheter som arbeider i dette vakuumet. Kort byggetid, høye priser og lav kvalitet kjennetegner flere av disse, som gjerne ringer på hos folk og tilbyr sine tjenester mot kontant betaling. De opererer med andre ord svart, mangler forsikring og er gjerne forduftet når manglende kvalitet kommer til syne, advarer Askim.

Han påpeker også de nye reglene, som ansvarliggjør kjøperen av svarte tjenester.

- Be om tilbud og spør etter referanser hos seriøse firmaer, er rådet fra Askim.

Grønne tak og regnbed
– Miljø og bærekraft er et aktuelt tema når hageprosjekter skal planlegges og gjennomføres. Fortetting i byene samt ekstremnedbør gjør belastningene på avløpsrørene for store, med oversvømmelse som resultat, påpeker Askim.

Etablering av grønne tak og regnbed er med på å infiltrere og fordøye overvannet, slik at flom kan unngås. Her kan privathagen gi et nyttig bidrag ved å selv ta vare på eget overvann, avslutter Askim.

Tekst og foto: Svanhild Blakstad for www.hage.no

Oppdatert 30.09.2015