English

Gjesteforeleser på Vea!

Studentene i Anleggsgartnerteknikerklassen fikk i forbindelse med faget Organisasjon og ledelse, sist fredag besøk av Tor Rullestad

Tema for forelesningen var "Omdømme - Innvirkning og bygging". Tor, som blant annet er næringssjef i Ringsaker kommune og styrerepresentant i fagskolestyret på Vea, har en allsidig og bred erfaring fra markedsføringsfeltet, og delte villig vekk sine kunnskaper med studentene. Dette ble en lærerik og inspirerende forelesning, med stor nytteverdi med hensyn til bygging av omdømme for et anleggsgartnerfirma.

Tusen takk til Tor Rullestad for en god dag!

Tekst og foto: Linda H. Edvardsen

Oppdatert 08.03.2016