English

Jeg har hatt mye nytte av utdanning!

Turid har tatt fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker (2013-2015), og har gjennom studietiden opplevd at det hun har lært har vært nyttig i jobben som anleggsleder.

  • Navn: Turid Margrethe Strand
  • Klasse: Anleggsgartnertekniker
  • Alder: 46
  • Kommer fra: Åsnes
  • Bakgrunn: Anleggsgartnerutdanning fra Sønsterud. Var lærling hos Anleggsgartner Arnesen og tok Fagbrev i 2009. Jobber fortsatt hos Anleggsgartner Arnesen.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker?

Fordi jeg fikk tilbud gjennom jobben. Jeg har gått mer over til å jobbe som anleggsleder og syntes det var nyttig å lære mer om det administrative i jobben som anleggsgartner.

Har disse årene på Vea svart til forventningene?

Ja, det har vært to fine år. Jeg har hatt mye nytte av utdanningen og ser at det vil jeg ha fremover også.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Undervisningen er på vinterhalvåret, da det ikke er sesong for oss. Det er bra for da har vi mulighet for å kunne gå på skolen. Vi har vært ute og sett på ulike anlegg, sett litt i praksis. Vi har vært på ulike turer og befaringer, der vi har sett på både anlegg, utstyr og materiell rettet mot vår bransje. For eksempel i kommunalteknikk der vi har sett på ulike rør typer og geo-tekstiler.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Jeg har trivdes veldig bra. Det er fint miljø i klassen og bra lærere.

Hybel på Vea eller bor du utenfor skolen?

Jeg bor hjemme og kjører til og fra Vea hver dag. Det har gått greit. Jeg er vant til mye kjøring i jobben.

Hva gjør du etter at du avslutter her på Vea?

Jeg skal fortsette i jobben som anleggsleder hos Anleggsgartner Arnesen.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke på Anleggsgartnertekniker?

Det er et nyttig studium fordi du bygger videre på kompetansen etter fagbrev. Det er nyttig for den som ønsker å starte egen bedrift eller være leder. Vi har høyere både faglig kompetanse og lederkompetanse med fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker.

Annet:

Vea er en fin skole og en fin plass selv om vi er her mest på vinteren. Vi hadde en grønn uke i september, det var veldig nyttig for da fikk vi mer plantekjennskap.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 16.10.2015