English

Må håndtere vilt og vått vær

Når været påvirker bygninger, gater og uteområder mer enn vi er vant til, stilles nye krav til alle som jobber med prosjektering. Norges grønne fagskole – Vea tilbyr nå fagskole-utdanning i lokal overvannsdisponering.

De som planlegger byrom og uterom trenger kompetanse for å kunne planlegge for å ta i mot store mengder vann på kort tid. Det blir mer og mer vanlig med mange kraftige regnskyll, og da må infrastrukturen kunne ta i mot vannet uten at kumlokkene hopper, sier faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim.

Den nye fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering (LOD) starter høsten 2018. Den er lagt opp med 6 samlinger à 5 dager. Utdanningen gir 30 fagskolepoeng (mulig studiepoeng fra 2018). Søkeren må være godkjent utdannet anleggsgartner, eller ha erfaring og kompetanse innen tekniske fag.

Vann- og avløpsingeniører kan også ta en slik fordypning, forklarer Nyheim.

Utdannelsen er delt opp i fagemnene Kommunalteknikk med ADK1, LOD-tiltak, funksjon og virkemåte, og planlegging og bygging av LOD tiltak.

Den nye utdanningen er utviklet etter initiativ fra anleggsgartnerbransjen.
- Vi forventer at bransjen nå står og tripper for å ta i bruk de 15 studieplassene, sier Nyheim. 

LOD tilbys på deltid, nettbasert med samlinger på Vea.

Norges grønne fagskole – Vea satser på å gjøre studiene mer fleksible ved å tilby dem nettbasert kombinert med samlinger, slik at flere kan få muligheten til å utdanne seg. Det gjelder også for LOD-utdanningen, sier Nyheim.

Norges grønne fagskole – Vea er landets eneste grønne fagskole, som også utdanner praktiske planleggere innen hagedesign og park- og hagedrift. 

Planlegger for styrtregn: – Ved Norges grønne fagskole – Veas nye utdanning Lokal overvannsdisponering, lærer man blant annet å prosjektere og bygge regnbed, sier faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim.

Det vil være mulig å søke om plass på utdanningen Lokal overvannsdisponering når søknadsweben åpner 1.januar 2018: Søknadsweb

Her finner du studieplanen for Lokal overvannsdisponering: Studieplan

Tekst: Lill-Torunn Kilde

Foto: Dorte Finstad

Oppdatert 03.10.2017