English

Øyvind tok mellomlederutdanning på Vea

Øyvind har mange års erfaring fra anleggsgartnerbransjen, men hadde allikevel mye å lære på fagskolen.

  • Navn: Øyvind Johansen
  • Klasse: AGT11
  • Alder: 42
  • Kommer fra: Nesoddtangen, Akershus
  • Bakgrunn: Anleggsgartner, mesterbrev, vært i faget i 16 år.
  • Arbeidsgiver: Hagespesialisten AS (medeier)

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å bli Anleggsgartnertekniker?

Jeg ønsket en mellomlederutdanning og fikk vite om anleggsgartnerteknikerutdanningen på Vea. Fordi jeg har vond rygg begynte jeg å jobbe mindre ute på anlegg og mer inne. Siden jeg hadde mesterbrevet fra før tenkte jeg at det kunne være overkommelig. Jeg ønsket å lære om anbudsberegning og oppfølging ute på anlegg, skjemabruk, internkontroll osv.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Det er en fordel at undervisningen er lagt opp spesielt for anleggsgartnerfaget som er sesongbetont. Bra at undervisningen er lagt til den stille perioden i bransjen.

Gruppearbeid der vi lærer mye av hverandre i de oppgavene vi jobber med, samtidig har vi hatt veiledning underveis fra faglærer. "Brøttum skole" har vært et lærerikt prosjekt, der vi har vært gjennom flere prosesser. Vi har utarbeidet forslag, anbudsberegning med priser, utarbeidet planteplaner, fremdriftsplaner, levert tegninger, skjøtselsplan og utarbeidet skjemaer for HMS, FDV (dokumentasjon på produkter som blir levert) internkontroll og sikkerhet på arbeidsplassen.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Klassen er kjempeherlig! Var spent på å komme inn en klasse i voksen alder, men synes det har gått veldig fint. Vi har funnet på mye sammen utenfor skolen, og har hatt det fint sammen. Vi hjelper hverandre for å komme frem til målet.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Fortsetter der jeg er, men håper å bruke det jeg har lært i praksis. Skal jobbe 50% i anlegg og 50% administrativt. Følge opp skjemaer og utarbeide anbud.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker?

Jeg vil anbefale studiet. Vi hadde en del utfordringer med undervisningen det første året, og det var frustrerende. Men vi kom oss gjennom og det er blitt mye bedre nå. Nå er det bedre struktur på studiet, og vi har én studiekoordinator som vi forholder oss til. Jeg tror det er en fordel å ha jobbet noen år i bransjen før man begynner her. Fordi klassen har vært satt sammen av personer med ulike erfaringer fra forskjellige firmaer har vi også lært mye av hverandre. Det går sikkert fint å begynne rett etter fagbrev, men jeg tror det er en fordel å ha litt erfaring.

Tekst og foto: Dorte Finstad 

Oppdatert 30.09.2015