English

Antikvarisk drift og skjøtsel

Fagskolestudiet Antikvarisk drift og skjøtsel (AS) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere. 

Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på drift og skjøtsel av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, samt planlegging og gjennomføring av drifts- og skjøtselstiltak for hagens ulike grønne og grå elementer.

Fagskolestudiet Antikvarisk drift og skjøtsel (AS) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere. 

Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på drift og skjøtsel av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, samt planlegging og gjennomføring av drifts- og skjøtselstiltak for hagens ulike grønne og grå elementer.

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse som gartner i et historisk anlegg, med vekt på den praktiske utøvelsen av gartnerfaget som et antikvarisk håndverk. 

For: Gartnere og anleggsgartnere

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 7 samlinger á 5 dager. For studieåret 2019/2020 er det planlagt samlinger disse ukene: 34, 37, 41, 44, 2, 7 og 17. 

Opptakskrav: Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Søknadsfrist: 15.april 2019

Studiestart: 19.august 2019

Studieavgift: 9000,-

Tittel: Antikvarisk drift og skjøtsel gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med modulen Historiske grøntanlegg som til sammen gir tittelen Fagskolekandidat Gartner med antikvarisk kompetanse.

Oppbygging av studiet: Antikvarisk drift og skjøtsel er en av to moduler som inngår i fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse. Du kan velge å ta en av modulene, eller begge to. 

  • Antikvarisk drift og skjøtsel (AS) 7 samlinger á 5 dager (2019/2020)
  • Historiske grøntanlegg (HG) 7 samlinger á 5 dager (2018/2019)

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. Samlingene er på Vea og som ekskursjoner i Norge, Norden og /eller Europa 

Faglig innhold:

  • Historiefag: 10 studiepoeng
  • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 10 studiepoeng

Foto: Ingeborg Sørheim

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

Historiske gressmatter.

Hvordan anlegger vi og skjøtter plen i et historisk anlegg? Dette spørsmålet sto øverst på programmet da studenter fra fagskolestudiet Historiske grøntanlegg hadde praksisuke på Gunnebo slott ved Göteborg.

Les mer

Prosjekt Historiske beskjæringsteknikker

Prosjektgruppen til "Prosjekt Historiske beskjæringsteknikker" har vært på studietur til Københavns store hageanlegg for å lære om teknikker for form- og vedlikeholdsbeskjæring av trær fra ulike epoker og med ulikt formuttrykk.

Les mer