English

Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse

Fagskolestudiet Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse (BKL) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. 

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, salg, service og utstillingsteknikk. 

Fagskolestudiet Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse (BKL) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. 

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, salg, service og utstillingsteknikk. 

For: Blomsterdekoratører med fagbrev

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over ett år

Samlinger: 7 samlinger à 3 dager

Opptakskrav: Fagbrev i blomsterdekoratørfaget eller tilsvarende realkompetanse

Søknadsfrist: 15.april 2020 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: August 2020

Studieavgift: 9000,-

Tittel: Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med Blomsterfaglig produktutviklingsamt Bedriftsledelse slik at du oppnår tittelen Fagtekniker Botanisk design og ledelse

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. De fysiske samlingene vil være på Vea i uke 34, 37, 42, 49, 2, 6 og 10.

Organisering av studiet: Blomsterfaglig konseptutvikling er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år.  Du kan velge å ta en av modulene eller alle over to eller tre år. 

  • Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse (BKL) 7 samlinger á 3 dager (2018/2019)
  • Blomsterfaglig produktutvikling (BP) 7 samlinger á 3 dager (2019/2020)
  • Bedriftsledelse (BL) 7 samlinger á 2 dager (kan kombineres med samlingsukene på modul 1 eller 2 slik at de samlingene blir på 5 dager) 

Faglig innhold:

  • Konseptutvikling
  • Faglig innovasjon
  • Anvendt botanikk
  • Faglig ledelse og veiledning
  • Kulturforståelse

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne Hagen Bakken: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

Vea-studenter på bedriftsbesøk hos Edel Design

Kommende mestere lærer av erfarne bedriftsledere!

Les mer

Botanisk design, Signatur

Fagskolestudentene på Botanisk design har laget sin faglige signatur

Les mer