English

Blomsterfaglig produktutvikling

Fagskolestudiet Blomsterfaglig produktutvikling (BP) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører.

Etter endt utdanning har du opparbeidet kompetanse innen det å drive trendtilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget med fokus på håndverk, kvalitet og lønnsomhet. 

Fagskolestudiet Blomsterfaglig produktutvikling (BP) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører.

Etter endt utdanning har du opparbeidet kompetanse innen det å drive trendtilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget med fokus på håndverk, kvalitet og lønnsomhet. 

For: Blomsterdekoratører med fagbrev

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over ett år

Samlinger: 7 samlinger à 3 dager. For studieåret 2019/2020 er det planlagt samlinger onsdag, torsdag og fredag disse ukene: 34, 39, 43, 48, 2, 5 og 9. I tillegg kommer eksamen i uke 18.

Opptakskrav: Fagbrev i blomsterdekoratørfaget eller tilsvarende realkompetanse

Søknadsfrist: 15.april 2019 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: 19.august 2019

Studieavgift: 9000,-

Tittel: Blomsterfaglig produktutvikling gir ingen selvstendig tittel men kan kombineres med Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse samt Bedriftsledelse slik at du oppnår tittelen Fagtekniker Botanisk design og ledelse

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. 

Oppbygging av studiet: Blomsterfaglig produktutvikling er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år. 

Faglig innhold:

  • Blomsterfaglig fordypning
  • Anvendt botanikk
  • Produktutvikling
  • Kulturforståelse

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne Hagen Bakken: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

Brudebinderi med Botanisk design

På fagskolestudiet Botanisk designs del 1 handler det mye om håndverk i kombinasjon med kreativitet og lønnsomhet. Studentene har blant annet jobbet med brudedisiplinen for å finne teknikker og materialer som både ivaretar det kreative og effektive.

Les mer