English

Botanisk design og ledelse

Fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. 

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive trendtilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget, blomsterfaglig ledelse, salg, service og utstillingsteknikk, samt utvikling, drift og ledelse av blomsterbutikk. 

Fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. 

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive trendtilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget, blomsterfaglig ledelse, salg, service og utstillingsteknikk, samt utvikling, drift og ledelse av blomsterbutikk. 

For: Blomsterdekoratører med fagbrev

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 90 fagskolepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 2-3 år

Samlinger: 7 samlinger pr.år 

Opptakskrav: Fagbrev i blomsterdekoratørfaget eller tilsvarende realkompetanse

Søknadsfrist: 15.april 2018

Studiestart: 20.august 2018

Studieavgift: 19 000,- (for hele studiet)

Tittel: Fagskolekandidat Botanisk design og ledelse

Oppbygging av studiet: Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år.

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. De fysiske samlingene vil være på Vea i uke 34, 37, 42, 49, 2, 6 og 10.

Faglig innhold: Studiet har et sterkt fokus på faglig egenutvikling slik at du gjennom året blir faglig sterkere, mer allsidig og konkurransedyktig. Du får faglig inspirasjon fra produktutvikling, kulturforståelse og botanikk, som gjør deg i stand til å fordype og videreutvikle deg innen blomsterdekoratørfaget.

  • Blomsterfaglig fordypning
  • Anvendt botanikk
  • Produktutvikling
  • Kulturforståelse
  • Konseptutvikling
  • Faglig innovasjon
  • Faglig ledelse og veiledning
  • Organisasjon, ledelse og administrasjon
  • Økonomistyring og etablering
  • Salg og markedsføring

Som Fagskolekandidat Botanisk design og ledelse kan du: Etablere og drive egen bedrift, eller arbeide som leder eller mellomleder i andres bedrift. Du kan bli produktutvikler og bidra til utvikling av hjelpemidler, teknikker og disipliner, samt spesialisere deg innen vareeksponering/utstilling. Du kan også organisere opplæring i faget og veilede ansatte eller kolleger innen både salg/service og i utøvelsen av håndverket.

Mesterbrev: Botanisk design og ledelse gir deg kompetanse innen ledelse, etablering og drift. Ved bestått eksamen kan du søke om mesterbrev etter gitte kriterier. Som mester i blomsterdekoratørfaget har du kunnskap om bedriftsetablering, det å være leder, om lønnsomhet og økt inntjening i en blomsterbutikk.

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Hildegunn Aas: hildegunn.aas@vea-fs.no

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

Kom igjen, det er moro!! Og utfordrende!

Det sier Per Ivar Reppen som er student på fagskoleutdanningen Botanisk design på Norges grønne fagskole – Vea.

Les mer

Vea-studenter på bedriftsbesøk hos Edel Design

Kommende mestere lærer av erfarne bedriftsledere!

Les mer

Folka du går i klasse med blir i livet ditt – livet ut.

Det sier tidligere fagskolestudent ved Norges grønne fagskole – Vea, Marianne Leren.

Les mer

Sommertoget i Moelv

Sommertoget kom til Moelv stasjon 12.juli 2017, og i den forbindelse var Vea spurt om å delta i NRK sitt program Sommeråpent.

Les mer

Botanisk design på studietur i Genova

Kunst og kultur i skjønn harmoni, estetikk og detaljer, kulinariske fristelser og såre føtter, - vakre Genova har mye å by på for fagskolestudentene på Botanisk design.

Les mer

Brudebinderi med Botanisk design

På fagskolestudiet Botanisk designs del 1 handler det mye om håndverk i kombinasjon med kreativitet og lønnsomhet. Studentene har blant annet jobbet med brudedisiplinen for å finne teknikker og materialer som både ivaretar det kreative og effektive.

Les mer

Botanisk design, Signatur

Fagskolestudentene på Botanisk design har laget sin faglige signatur

Les mer

Bli mer konkurransedyktig, - ta fagskoleutdanning nå!

Nå har vi gjort det enda enklere for deg som er blomsterdekoratør å studere ved siden av jobben! Og, enda mer matnyttig for blomsterbutikken du jobber i! Mer kompetanse og inspirasjon er viktig for alle!

Les mer

Marit tok fagskoleutdanning innen blomsterdekoratørfaget

Marit var blomsterdekoratør og ville bygge videre på fagutdanningen sin. Nå er hun Fagtekniker Botanisk Design og kan snart også tittelere seg som Blomsterdekoratørmester.

Les mer

Botanisk Design, eksamen 2014

Det var fire blomsterdekoratører som fullførte fagskoleutdanningen Botanisk Design på Vea våren 2014.

Les mer

Botanisk bekledning

Studentene på Botanisk Design har laget bekledning i vid forstand.

Les mer