English
Bilder fra Botanisk Design
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Janne Skaret
 • Janne Skaret
 • Janne Skaret
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Ricardo foto
 • Ricardo foto
 • Ricardo foto

Hva betyr det å bli Fagtekniker Botanisk Design?

Fagskoleutdanning for blomsterdekoratører er en kort yrkesrettet utdanning som bygger på fagbrev eller tilsvarende realkompetanse (dette kan for eksempel være flere års praksis fra bedrift).

Hva er fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er utdanning på nivå over videregående utdanning. Det som skiller fagskoleutdanning fra høyskole- og universitetsutdanning er den praktiske tilnærmingen til faget.

Botanisk Design gir 60 fagskolepoeng.

Utdanningen vektlegger et tett og godt samarbeid med arbeidslivet og på Vea har vi et aktivt og godt samarbeid med blomsterbutikkene i Hedmark og Oppland. I tillegg er vi aktive internasjonalt, spesielt gjennom nettverket Flornet.  Dette gjør at du vil få mange muligheter til å knytte kontakter også internasjonalt.

Du vil få mulighet gjennom studiet til å arbeide med ulike praktiske prosjekter og gjennom disse oppdragsgiverne også knytte kontakter for fremtiden.

Som fagtekniker blomsterdekoratør kan du:

 •  jobbe som leder i bedrift/blomsterbutikk
 •  være ansatt som mellomleder i bedrift/blomsterbutikk
 •  starte som freelancer og ta på deg dekoroppdrag, holde kurs og demonstrasjoner
 •  få kompetanse til å lede og motivere andre
 •  være opplæringsansvarlig

På Botanisk Design får du videreutviklet deg som blomsterdekoratør gjennom:

 • fokus på lønnsomhet i bedrift
 • planlegging og gjennomføring av praktiske prosjekter
 • videreutvikling av fagets disipliner
 • utprøving av nye teknikker
 • mesterbrevundervisning*

Studiet fokuserer på de merkantile fagene for å rette søkelyset på lønnsomhet og økt inntjening i blomsterbutikken. I tillegg lærer studentene om produktutvikling, kulturforståelse og botanikk for å kunne videreutvikle fagets disipliner. Det gis også undervisning i visuell og verbal kommunikasjon slik at du som blomsterdekoratør blir bedre til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig. Studiet gir mulighet for internasjonale opplevelser ved deltagelse i prosjekter, konkurranser eller utplassering/praksis hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Mulighetene er mange….

Botanisk Design deltid passer fint for deg som ønsker å kombinere utdanningen med jobb og familie hjemme. Studiet er lagt opp med samlinger over 13 uker pr. studieår, og du kan søke om hybelplass på skolen slik at du kan bo sammen med andre studenter. Her får du god tid til å jobbe med oppgaver sammen med andre studenter på hybelen eller i  biblioteket på kveldstid.  Det første studieåret gjennomføres all undervisningen i de merkantile fagene*** over 6 av de 13 samlingsukene. Dette for at du skal gis mulighet til fordypning også i disse fagene.  Du avslutter det første året med mesterbrevseksamen. De resterende ukene er det praktisk jobbing både med videreutvikling av eksisterende disipliner og gjennomføring av praktiske prosjekter hvor de merkantile fagene integreres. Deltidsutdanningen gir den samme kompetansen som om man skulle velge en heltidsutdanning, men man må regne med noe hjemmearbeid mellom samlingsukene.

En fagtekniker Botanisk Design er ettertraktet på arbeidsmarkedet, da høy faglig kompetanse i kombinasjon med økonomisk innsikt, lederutdanning, blikk for markedsføring og nytenkning er viktige egenskaper for videreutvikling av dette fantastiske yrket!

*Ledelse, markedsføring og økonomi til mesterprøven. Du får en grunnleggende innføring i økonomistyring i håndverksbedrifter. Pensum tar utgangspunkt i etablering av egen virksomhet, og de ulike fasene frem til den daglige driften.  Undervisningen består av forelesninger i kombinasjon med oppgaveløsning i grupper.

Læreplan for mesterbrev i estetiske fag

Tekst: Hildegunn Aas og Gjertrud Marie Jensen
Foto: Dorte Finstad. Fra Bryllupsmessen 2014, arbeid laget av Marianne Leren

Oppdatert 30.09.2015