English
Bilder fra Botanisk Design
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Janne Skaret
 • Janne Skaret
 • Janne Skaret
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Ricardo foto
 • Ricardo foto
 • Ricardo foto

Norsk nasjonalromantikk anno 2011

Studentene på Botanisk Design har jobbet med temaet "Nasjonalromantikk" kombinert med arbeider til sørge- og minnhøytideligheter.

Etter å ha hentet inspirasjon fra Norsk Nasjonalromantikk skulle alle besvare en oppgave: En moderne nasjonalromantiker er død. Du skal lage blomsterarbeider til begravelsen. Du skal ha fokus på historie, modernisering, fornying og lek med kontraster.

Janne Skaret, student på Botanisk Design valgte å ta utgangspunkt i treskjæring og rosemaling, og lot seg inspirere av dette da hun lagde blomsterarbeider til en tenkt begravelse for en treskjærer og rosemaler.

Tittel: Til minne om en multikunstner (rosemaler/treskjærer)

   

Minnekrans av bjørkenever               

Kistedekorasjon, inspirert av rosemaling.

Krans som hører til kistedekorasjonen, også her inspirert av rosemaling.

Tekst og foto: Janne Skaret, student på Botanisk Design

Oppdatert 30.09.2015