English

Våren er her!

Litt tidlig å påstå det? Ikke inne i klasserommene på Vea! Se hvordan våre studenter uttrykker "Min vår"!

Randis arrangement    Vårlig arrangement
Is og blomster    Greiner i is
Vårlig bordarrangement  
 Detalj fra Siris vår
Detalj fra Siris arrangement    Siris arrangement
Neriner    Muscari
Muscari-kurv av Elisabeth Larsen    Muscari-kurven
Brudearbeid    Eucaris


Tilbake