English

Driftsledelse gartner og grønt

Fagskolestudiet Driftsledelse gartner og grønt (DGG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere.

Du lærer om utvikling og kvalitetssikring av produksjon og produkter, ledelse av små og/eller mellomstore bedrifter, omsetning og markedsføring i gartner og grøntbransjen.

Fagskolestudiet Driftsledelse gartner og grønt (DGG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere.

Du lærer om utvikling og kvalitetssikring av produksjon og produkter, ledelse av små og/eller mellomstore bedrifter, omsetning og markedsføring i gartner og grøntbransjen.

For: Gartnere, agronomer og andre som jobber innen grøntbransjen

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 90 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 2-3 år

Samlinger: 6 samlinger pr.år

Opptakskrav: Bestått VG3 gartnernæring, VG3 landbruk, studieforberedende VG3 naturbruk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse med naturbruk eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.

Søknadsfrist: 15.april 2018 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: Studiet hadde for få søkere til at det vil bli startet opp i 2018

Studieavgift: 19 000,- (for hele studiet)

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea og Gjennestad videregående skole, samt valgte praksissteder.

Tittel: Fagtekniker Driftsledelse gartner og grønt

Oppbygging av studiet: Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år.

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser. De fysiske samlingene vil være på Vea i uke  37, 42, 49, 2, 6 og 10.

Faglig innhold:

  • Grønne fag: Plantebiologi, Plantevern, Produksjon og produkthåndtering
  • Ledelsesfag: Produksjonsplanlegging, ledelse, økonomistyring, salg og markedsføring
  • Praksis: Praksis i bedrift

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

Hva er egentlig Driftsledelse gartner og grønt?

Se vår video der faglærer Britta From forteller om hva du lærer ved å ta  fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt.

Les mer

Driftsledelse gartner og grønt

Driftsledelse gartner og grønt er en fagskoleutdanning innen produksjon og omsetting av gartneriprodukter og -tjenester. Utdanningens fokus er kvalitetsstyring, økonomi og ledelse i alle ledd av verdikjeden fra jord til bord.

Les mer

Linda fikk kompetanse innen drift av hagesenter

Håper flere tør å satse slik som jeg gjorde! Sier Linda etter to år med fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt på Vea og Gjennestad.

Les mer

Driftsledelse gartner og grønt – første kull er snart ferdige!

Til våren blir første kull av studenter fra Vea sin (nest)nyeste fagskoleutdanning uteksaminert. Hvem er studentene og hva har de lært?

Les mer

Studiebesøk hos Sagaplant og Telefrukt

Studentene på fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt har vært på studiebesøk hos Eliteplantestasjonen Sagaplant i Sauherad og hos Telefrukt.

Les mer

Om å mishandle julestjerner

– en praktisk øvelse for studentene på fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt

Les mer

Studentene på Driftsledelse gartner og grønt er i gang!

Den nye fagskoleutdanningen hadde studiestart på Vea 29.september 2014

Les mer

Kamilla ønsker å lære driftsledelse innen grøntsektoren

Kamilla er en av søkerne til det nye fagskolestudiet "Driftsledelse gartner og grønt"

Les mer

Ny godkjent fagskoleutdanning på Vea!

Fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt", er nå godkjent av fagskolestyret på Vea.

Les mer

Utvikling av ny fagskoleutdanning for gartnere

Fagskoletilbudet "Driftsledelse gartner og grønt" vil starte opp fra høsten 2014 under forutsetning av at det blir godkjent.

Les mer