English

Hva er egentlig Driftsledelse gartner og grønt?

Se vår video der faglærer Britta From forteller om hva du lærer ved å ta  fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt.

Oppdatert 04.06.2018