English

Om å mishandle julestjerner

– en praktisk øvelse for studentene på fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt

Julestjerne, Euphorbia pulcheriina er en populær potteplante og hører til de mest omsatte julepotteplanter i Norge. Julestjernen skiller seg ut i forhold til de fleste av våre andre blomstrende potteplanter ved at blomstene er små og uten kronblader, mens de fargede høybladene som omgir blomsten– brakteene - er desto mer velutviklet. Det er de som gir prydverdien til planten.

Julestjernen har sin opprinnelse i tropiske strøk i Mellom-Amerika, hvor den vokser som busk eller halvbusk. Som de fleste tropiske vekster tåler den ikke frost, og den lar seg stresse av temperaturer under 10 °C til 15 °C – især hvis den utsettes for trekk eller bratt temperaturfall. Den er også var for uttørking, og den tåler dårlig å stå i vannmettet potte. Allikevel er ikke julestjernen noen vanskelig stueplante: den er fornøyd bare den får stå i passe innetemperatur, trekkfritt, og med jevn tilgang på gjødsel og vann.

Julestjernen er kjent for å ha god holdbarhet, når den blir stelt pent med. Men blir den dårlig behandlet, vil den raskt miste både brakteer og løvblader, og da er veien til søppelbøtta kort. Derfor er det særlig viktig for julestjernen at alle leddene i produksjon og omsetting kjenner til plantens behov. Og det er ikke minst viktig at ansatte i omsettings- og salgsleddene kjenner igjen tidlige symptomer på fysiologisk stress som forkorter holdbarheten og dermed gir kunden en plante av dårlig kvalitet.

I veksthuset på Vea gjennomføres hvert år opp mot jul en produksjon av julestjerner. For å teste ut hva som skjer med julestjernene når de utsettes for stressende vekstvilkår, utførte vi i løpet av januar og februar en rekke forsøk på salgsklare julestjerner. En av testene gikk ut på å la en gruppe av planter stå ute på tunet i ca 10 minutter ved -5°C.

Vi observerte misdannelser på en del av plantene som hadde stått ute i -5°C som en del av behandlingen.

En annen gruppe av planter ble satt i et mørkt og kjølig rom (ca +5 °C) i fem timer. Begge grupper av planter var like fine når vi satte dem på plass igjen i veksthuset, men etter to uker så vi at mange brakteer var misfargete og misdannete.

Bildet viser skadde blad etter at julestjernen har stått i +0-5°C i mørket i fem timer.

Vi prøvde også ut effekt av overvanning og uttørking – begge disse behandlinger førte til bladfall, men her så vi skaden allerede noen dager etter behandlingen.

Dyrkningsforøk med for mye og for lite vanning. Planten til høyre har stått for tørt, og dette har begrenset rotveksten. Planten til venstre har stått i vannmettet vekstmedium. Rotveksten er forbausende god, men en ser at røttene søker opp mot pottekanten på grunn av luftmangel.

Foto viser studenter fra Driftsledelse gartner og grønt som fjerner småblomster fra julestjerner for å teste om dette har innflytelse på holdbarhet og antall av brakteer.

 

Resultatet viste at planter som har fått fjernet blomster kontinuerlig setter flere brakteer, enn hvis blomstene ikke blir fjernet.

Det skal forresten også nevnes at skadene i noen grad var forbigående – de fleste av testplantene vokste det av seg etter en måneds tid! Det er en påminnelse om at den aller viktigste vekstfaktoren for julestjerner er gode lysforhold. Planter som står under godt kunstlys i veksthus tåler stressfaktorer som ville ta knekken på stueplanter som må ta til takke med diffust vinterlys. Desto viktigere er det å levere robuste planter av god kvalitet!

Tekst og foto: Britta From

Oppdatert 30.09.2015