English

Studiebesøk hos Sagaplant og Telefrukt

Studentene på fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt har vært på studiebesøk hos Eliteplantestasjonen Sagaplant i Sauherad og hos Telefrukt.

Sagaplant i Sauherad (Eliteplantestasjonen).

 Her driver de med følgende oppgaver:

  • Rensing og testing av kjernemateriale
  • Etablering og oppbevaring av kjernemateriale
  • Oppformering av friskt og sortsekte plantemateriale som er tilpasset vårt klima her i Norge.

Plantematerialet blir produsert frem ved hjelp av en moderne rense- og formeringsteknikk, og kan være alt fra prydbusker og prydtrær til frukt og bær vekster. Dette gjør at de som dyrker kommersielt får tilgang til et friskt plantemateriale som er tilpasset klimaet vårt så de har et godt utgangspunkt når de starter opp en produksjon.

Vevskulturen er den viktigste metoden de bruker. Da blir det brukt sideskudd i fra bladhjørnene som blir satt ned i et glass med en geleblanding i blandet sukker og tilsatt plantehormoner. Etter rundt fire uker blir nye skudd overført til nye glass igjen, og når de har fått et stort antall skudd blir de flyttet til et annet medium med et rotningshormon på. Disse blir igjen priklet ned i jorda etter 4-5 dager hvor de så har dannet nye røtter i løpet av en ukes tid. Og på denne måten kan de raskt formere opp en masse planter.

Nede i kjelleren har de også en "frysetank" hvor de rett og slett har en genbank hvor de fryser ned en stor samling av friske planter.

De produserer også frem sortsekte grunnstammer av ulike fruktsorter. Her har de da testet og renset materialet for ulike skadeorganismer. Når disse grunnstammene er ferdige etter ca. 2 år blir de tatt opp på høsten, buntet sammen og lagt inn på kjølerommet frem til de blir levert.

De produserer også frem podekvister av frukttrær og disse blir varmtvannbehandlet for å ta livet av overflateorganismer som insekter og nematoder før de blir utlevert. Varmtvannsbehandling går ut på at kvistene blir lagt i så varmt vann som de klarer i et visst tidsrom.

 

Telefrukt

Etter besøket hos Sagaplant gikk turen litt lenger bort i veien til et firma som heter Telefrukt.

 

Dette er et av de største fruktpakkeriene her i Norge og disse håndterer frukt fra Telemark, men også noe fra Buskerud og Vestfold. De tar imot moreller, epler og plommer.

Da vi var der var det eplepakking, vasking og sortering som stod på programmet. De pakket epler i First Priceposer som var en tredjesortering hvor eplene var mindre og litt mer ujevne i størrelsen. De pakket også epler i 6-pakning, i et beger, samt på store brett i kasser, hvor man selv plukker de eplene man vil ha når de står i butikken. 

 

Her fikk vi en omvisning igjennom fabrikken da vi kom. Da fikk vi se epler fra de kom inn i store kasser til de lå i vannbad, både til vasking samt for å hindre støtskader på eplene til ferdig pakkede epler. Vi var også innom en stasjon hvor det var en som sto og tok ut ulike prøver fra epler for å måle syre, fasthet etc. 

Telefrukt produserte også eplejuice i plastflasker. 

Tekst: Line Ringstad
Foto: Line Ringstad/Linda Haug/Elin Rud

 

Oppdatert 15.11.2017