English

Eksperimentell formgivning

Vea har søkt NOKUT om godkjenning av et nytt fagskolestudium som heter Eksperimentell formgivning. Den 22.desember 2011 fikk vi beskjed om at studietilbudet er godkjent.

Det blir oppstart av et nytt og spennende studium på Vea som heter Eksperimentell formgivning med plantemateriale, høsten 2012. Studiet er en internasjonal yrkesrettet videreutdanning med fokus på plantematerialer og dets estetiske og tekniske muligheter. Studiet retter seg mot alle typer håndverkere, designere, interiørarkitekter, blomsterdekoratører, kunstnere, lærere innen design og håndverk, og andre esteter som ønsker mer kunnskap om og med plantematerialer.Bildene er fra en Internasjonal workshop for blomsterdekoratørlærere som ble holdt på Vea høsten 2011.

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Hildegunn Aas eller Markeds- og informasjonsrådgiver Dorte Finstad, dersom det er noe du lurer på.

Er du interessert, eller ønsker du mer informasjon, se vedlagte dokument:

Informasjon om Eksperimentell formgivning

Tekst: Hildegunn Aas
Foto: Siv Engen Heimdahl og Inger Våland Askildsen

Oppdatert 30.09.2015