English

Velkommen til utstilling på Vea

Vi ønsker å invitere deg/dere til en spennende utstilling på Vea, onsdag 19. juni mellom klokken 15.00–19.00

Vi møter deg ved låven når du kommer.

Utstillingen er eksamensarbeider laget av studentene på det nye studiet vårt Eksperimentell formgivning med plantemateriale.

Her vil du få se plantematerialet brukt på helt nye måter og du vil få mulighet til å snakke med studenter og lærere på studiet.

Er du interessert i håndverk, form og farge, design, estetikk, plantemateriale og eksperimentering, da du få med deg denne utstillingen!

For mer informasjon om studiet, se vår hjemmeside: http://www.vea-fs.no/no/studietilbud/fagskole/eksperimentell-formgivning/

Velkommen!

Oppdatert 30.09.2015