English

Gamle Hvam

Gamle Hvam er en gammel storgård som ligger i Nes i Akershus. 

Gården er en avdeling av Akershusmuseet og alle bygningene på gården ligger fortsatt på sin opprinnelige plass. Gamle Hvam museum har en av Genressurssenterets bevaringssamlinger for historiske hageplanter. Hageanlegget på Gamle Hvam inneholder mange gamle stauder og endel busker som for det meste er samlet inn fra gamle hager i Østlandsområdet. Mari Marstein har ansvaret for plantene på Gamle Hvam.

  

  

Det er mange flotte riddersporer på Gamle Hvam, og alle er godt merket med norske og botaniske navn.Hvit ridderspore – Delphinum hybridum

  

Lilium bulbiferum ssp. croceum og Gul daglilje – Hemerocallis sp.

  

Moskuskattost- Malva moschata og Achillea ptarmica 'Flore Pleno'.

                                                                     

Martagonlilje – Lilium martagon                              Storstjerneskjerm - Astrantia major

  

Tuntreet er en eik. Ved inngangen til hovedbygningen på Gamle Hvam står det fagfredløs - Lysimachia punctata. 

Tekst og foto: Dorte Finstad

Vil du vite mer om Gamle Hvam? Gamle Hvam museum

Gamle Hvam museums plantesamling

Oppdatert 15.01.2016