English

Historiske grøntanlegg anbefales på det varmeste!

Marit Myrstad har akkurat avsluttet fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg på Vea.

Navn: Marit Myrstad
Klasse: Historiske grøntanlegg
Alder: 56
Kommer fra: Feiring 

Bakgrunn:

Jeg har vært gartner i 35 år. Har blant annet jobbet i Botanisk hage, Oslo kommune. De siste 15 årene har jeg jobbet mest i private bedrifter som ulike hagesenter og planteskoler.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Historiske grøntanlegg?

Jeg jobber med produksjon av historiske stauder og tenkte at det studiet kunne være noe for meg. Jeg ønsket å få mer faglig tyngde.

Hvordan fikk du vite om utdanningen?

Gjennom Sissel Alvestad som jobber på Vea. Vi gikk sammen på skole for mange år siden. Jeg var inne på Vea sin hjemmeside og fulgte med der. Da studiet ble godkjent bestemte jeg meg ganske raskt for at dette studiet vil jeg søke på.

Har disse to årene på Vea svart til forventningene?

Jeg gikk inn med et veldig åpent sinn. Studiet hørtes veldig spennende ut, men jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Studiet har absolutt svart til forventningene, eller over forventningene egentlig. Studiet var mye mer omfattende enn jeg hadde trodd og jeg har lært utrolig mye.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Det har vært klasseromsundervisning, praksis, og besøk i flere historiske anlegg. Vi har også deltatt på to-tre fagseminarer på Vea. På alle fagturer har vi  blitt tatt svært godt imot på de steder vi har besøkt. Folk i miljøet er nysgjerrige og entusiastiske i forhold til utdanningen. De har ønsket oss velkommen og delt av sine erfaringer.

Hvordan trives du i klassen og på Vea?

Med klassen trives jeg kjempegodt.  Vi er ganske så forskjellige som mennesker, og har ulik bakgrunn. Vi har delt kunnskap og erfaringer med hverandre. Det har vært givende på alle måter.  Siden jeg ikke har bodd på skolen, har jeg kanskje ikke blitt så godt kjent med Vea som det de andre har.

Kan du si noe om innholdet i studiet?

Vi har hatt historiefag, der vi har lært  mye om hagehistorie og hagekunst, og blitt kjent med  forskjellige hageanlegg innenfor ulike stilarter. Kildegranskning har vært en morsom del av faget.

Vi har hatt vegetasjonslære, og blitt kjent med plantenes indre oppbygging så vel som ytre kjennetegn. Og vi har lært om formering av planter, både i teori og praksis, og bruk av ulike planter innenfor de forskjellige stilepokene.

Vi har også hatt tekniske fag. Lært mye om fundamentering, og  å tegne arbeidstegninger/snitt. Vi har også vært gjennom det vi må kjenne til av lover og  regler i forhold til  restaurering  av ulike elementer i et anlegg.

Vi har også lært om prosjektledelse og prosjektarbeid, og lært hva en prosjektplan skal inneholde.

I tillegg har vi hatt flere innleveringer av oppgaver gjennom studiet, der vi har måttet bruke kunnskap fra de ulike fagområdene aktivt.

Har dere hatt noe praksis i løpet av studietiden?

Ganske mye egentlig. Vi startet med et samarbeidsprosjekt, som også innebar fysisk opparbeidelse  og beplantning av  teppebed.

Vi var på Gunnebo  slott utenfor Gøteborg i ca. en uke, der vi alle var med og jobbet i forskjellige deler av anlegget. Lærerikt og givende på alle måter.

Vi har vært i et privat hageanlegg på Jeløya utenfor Moss og blant annet registrert og gravd fram ei gammel fontene. Nesten som skattejakt! 

Vi var også på Stenberg på Toten noen dager, og fikk være med på restaurering av en tørrmur, under ledelse av svært dyktige instruktører.

Videre var vi utplassert i praksis i en uke på ulike steder, både her i landet og i utlandet. Jeg var på Bygdø kongsgård , som er et privat, nylig restaurert hageanlegg, Jeg ble tatt  svært godt imot og fikk lære om anleggets historie, restaureringen, samt hvilke vurderinger som legges til grunn for drift og skjøtsel av hageanlegget der.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg skal fortsette å drive for meg selv. Jeg får nå mye bedre tid til å konsentrere meg om bedriften min, og skal fortsette å utvikle den. Den ballasten jeg har fått med meg herfra, skal jeg bruke videre i arbeidet mitt med historiske stauder. Jeg jobber også litt med hageplanlegging ,og  kan i den forbindelse bruke det jeg har lært om hagehistorie.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke på Historiske grøntanlegg?

Anbefales på det varmeste! Det er et utrolig spennende studium. Det er behov for flere med denne kompetansen, som ser og forstår verdien av historiske anlegg, og har lært hvordan man best kan ta vare på disse. Jeg har også fått opp øynene for alle de flotte anleggene som finnes i Norge.

Er det noe annet du vil si noe om?

Lærerne her er dyktige!.  De ansatte ute i avdelingene likeså. Godt forberedt, oppdaterte og positive.  Vea er en hyggelig plass å komme til. Jeg har kun gode erfaringer herfra.

Det er en spennende skole med at det også er blomsterdekoratører her. Blomsterdekoratørelevene og studentene på Botanisk Design og Eksperimentell formgivning lager så mange morsomme kunstverk, som  overrasker og inspirerer, både inne og ute. Det setter en ekstra spiss på miljøet på Vea.

Tekst: Dorte Finstad

Oppdatert 01.10.2015