English

Hovelsrud

Hovelsrud er en gård som ligger på Helgøya i Ringsaker. Dagens eiere har tilbakeført hageanlegget til slik det så ut på 1800-tallet.

I hagen kan du vandre på grusganger mellom bærhekker og frukttrær, det er lysthus og fontener, alt restaurert etter antikvariske prinsipper. Nedenfor hagen ligger Mjøsa. Hagen ble tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2012 og fikk Europa Nostraspris for kulturminnevern i 2014. Hagen er åpen om sommeren på søndager fra kl. 12-15 og for grupper etter avtale.  


Vea har et godt samarbeid med Hovelsrud. I 2014 har fagskolestudentene på Historiske grøntanlegg har laget "Drift- og skjøtselsplan" for anlegget på Hovelsrud. Studentene har også vært med på å beskjære frukt- og bærhekkene. 

Samarbeidet mellom fagskolestudentene og eier av anlegget har gitt anledning til flere interessante diskusjoner om teknikker og metoder for skjøtsel av historiske hageanlegg, i tillegg til at hagen benyttes som praktisk øvingsarena. Elever og studenter på Vea har også vært på omvisning i anlegget. 

Fagskolestudentene på Historiske grøntanlegg har laget "Drift- og skjøtselsplan" for anlegget på Hovelsrud.

I hagen på Hovelsrud dyrkes det frukt og bær som benyttes til saft og syltetøy. Dette selges i den lille gårdsbutikken på Hovelsrud.

  

  

  

  

  

 

Vil du vite mer om hagen på Hovelsrud? http://www.hovelsrud.no/

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 15.01.2016