English

Ingvild er student på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg

Det er veldig fint å kunne kombinere det grøntfaglige med den historiske kompetansen jeg har, sier Ingvild.

  • Navn: Ingvild Myklebust
  • Klasse: Historiske grøntanlegg
  • Alder: 41
  • Kommer fra: Oslo
  • Bakgrunn: Jeg har «Grøntmiljø og hagebruksvitenskap» fra Landbrukshøgskolen (NMBU), litteraturhistorie og kunsthistorie fra universitetet. Jobber som driftstekniker og gartner i parkanlegget til Universitetet i Oslo.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Historiske grøntanlegg?

Jeg har jobbet litt med historien bak grøntanleggene på universitetet.  Anlegget på Blindern er fra 60-tallet. Mange av bygningene er fredet og det er foreslått at også deler av uteanlegget skal fredes. Jeg fikk høre om det nye studieprogramet av en kollega som hadde tatt gartnerutdanning på Vea, og hun skrøt veldig av skolen.

Har dette året på Vea svart til forventningene?

Ja, det har det. Det er jo et nytt studium og vi har vært innom mange forskjellige fag og områder.       

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Historiske grøntanlegg er et deltidsstudium med samlingsuker på Vea. Vi har også vært mye rundt og sett på ulike anlegg. Flere av studiesamlingene har vært andre steder. Jeg bor på hybel på skolen når det er samlingsuker på Vea. Det er deilig!

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Jeg trives godt. Det er veldig intenst å både studere og bo samme og det er positivt at det er et veldig godt læringsmiljø. Vi som studenter har blitt veldig godt tatt imot av fagmiljøer, der vi har vært på besøk. På denne måten har vi alle fått et stort faglig nettverk.

Innholdet i studiet

Fagene som er satt opp i planen er absolutt relevante. Vi som studerer på linja har ulik utdanning og erfaring, så det kan jo være litt forskjell på hva hver enkelt synes er viktig å legge vekt på, men slik blir det jo.

For meg var det dessuten morsomt å komme hit og bli kjent med nærområdet til Vea. Det er mange spennende hageanlegg rundt Mjøsa.

Vi har vært på Stenberg, Hovelsrud, Hoel gård og Sveinhaug. I tillegg har vi vært på Grønli gård på Jeløya, Gunnebo Slott och Trädgårdar i Gøteborg og flere herregårder i Bergen.

Jeg setter veldig stor pris på den grundigheten som er lagt i undervisningen i Hagekunstens historie og den tyngden faget har i studiet. Det er veldig fint å kunne kombinere det grøntfaglige med den historiske kompetansen jeg har.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Enn så lenge fortsetter jeg å jobbe for parkanlegget ved universitetet. Jeg er veldig interessert i å kunne bruke den kompetansen jeg har fått nå i arbeidet med å forvalte et fredet anlegg.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke på Historiske grøntanlegg?

Jeg synes det er veldig spennende, særlig når man jobber i et historisk anlegg eller har en tilknytning til det. Det er veldig bra at flest mulig får forståelse av historien og at det blir flere gartnere som kan se praktiske løsninger med arbeid i historiske anlegg. Det er en stor fordel å ha litt erfaring, men det er uansett et spennende studium.


Fra ekskursjon til Gunnebo mai 2013. Vi legger om steiner i en gangsti fra 1700-tallet. Fotograf: Mari Jacobsen.

Praksis

I juni det siste året hadde vi utveksling der alle studentene var på ulike anlegg og deltok en arbeidsuke. Jeg var på Gunnebo slott i Sverige og hadde en flott uke sammen med de engasjerte gartnerne der.


Annet

Jeg er veldig glad for biblioteket her. Vi har tilgang til det døgnet rundt. Det er bra med faglitteratur her, og når det kommer nye aktuelle bøker så blir de kjøpt inn.

Tekst og foto: Dorte Finstad


Oppdatert 01.10.2015