English

Gartner med antikvarisk kompetanse

Fagskolestudiet Gartner med antikvarisk kompetanse (GAK) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, både i den daglig drift og skjøtsel og ved restaureringsarbeider. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske anlegg.

Fagskolestudiet Gartner med antikvarisk kompetanse (GAK) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, både i den daglig drift og skjøtsel og ved restaureringsarbeider. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske anlegg.

Etter endt utdanning har du spesialkompetanse som gartner i et historisk anlegg, med både teoretisk og praktisk bakgrunn. 

For: Gartnere og anleggsgartnere

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 60 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 2 år

Samlinger: 7 samlinger á 5 dager pr.år. For studieåret 2019/2020 er det planlagt samlinger disse ukene: 34, 37, 41, 44, 2, 7 og 17. 

Opptakskrav: Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Søknadsfrist: 15.april 2019 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: 19.august 2019

Studieavgift: 14 000,- (for hele studiet)

Tittel: Fagtekniker Gartner med antikvarisk kompetanse

Oppbygging av studiet: Studiet er satt sammen av to moduler.

  • Historiske grøntanlegg (HG) 7 samlinger á 5 dager (2018/2019)
  • Antikvarisk drift og skjøtsel (AS) 7 samlinger á 5 dager (2019/2020).

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. Det er planlagt samlinger i uke 34, 38, 44, 48, 4, 12 og 17.

Faglig innhold:

  • Historiefag: 20 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 20 studiepoeng
  • Tekniske fag: 10 studiepoeng
  • Prosjektplanlegging: 10 studiepoeng

Foto: Ingeborg Sørheim

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

Om du lurer på om dette studiet er noe for deg, så er det antakelig helt perfekt.

Det sier Hildur som tok fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse ved Norges grønne fagskole – Vea. Hun har god nytte av det hun lærte på fagskolen i jobben sin som gartner i Urtehagen på Domkirkeodden.

Les mer

Svensk «Trädgårdsmästare» får antikvarisk kompetanse på Vea

Frida har valgt å ta høyere yrkesfaglig utdanning innen gartnerfaget og tar fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg på Vea.

Les mer

Gartner med antikvarisk kompetanse, hva er det egentlig?

Ingeborg Sørheim er studiekoordinator for fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse. Her forklarer hun hva studiet handler om.

Les mer

Prosjekt Historiske beskjæringsteknikker

Prosjektgruppen til "Prosjekt Historiske beskjæringsteknikker" har vært på studietur til Københavns store hageanlegg for å lære om teknikker for form- og vedlikeholdsbeskjæring av trær fra ulike epoker og med ulikt formuttrykk.

Les mer

Historiske gressmatter.

Hvordan anlegger vi og skjøtter plen i et historisk anlegg? Dette spørsmålet sto øverst på programmet da studenter fra fagskolestudiet Historiske grøntanlegg hadde praksisuke på Gunnebo slott ved Göteborg.

Les mer

Restaurering av fjellhagen på Vea, del 1

Fjellhagen på Vea ble etablert på 1930-tallet og var i mange år et vakkert skue for de som reiste med tog forbi Vea. 

Les mer

Restaurering av fjellhagen på Vea, del 2

Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg har fullført restaureringen av Fjellhagen på Vea.

Les mer

Studietur til Østerrike

Med stipend fra Erasmus+ har to ansatte fra Norges grønne fagskole – Vea vært i Østerrike, på jakt etter praksisplasser til «Historiske grøntanlegg»

Les mer

Eksamensoppgaven - din egen valgte hage!

Til eksamensoppgaven på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg velger du selv et grøntanlegg som case. Vi ser gjerne at du tar et du kjenner godt. - Det du jobber i til daglig for eksempel, eller et anlegg du på annen måte har- eller får noe med å gjøre.

Les mer

Nettverk for gartnere i historiske anlegg

Så er det offisielt, - vi har dannet et nettverk for gartnere i historisk anlegg!

Les mer

Verneverdig gartnerfag

Nei, dette var ikke bra!  Arborist Erik Solfjeld ser skeptisk på den nyplantede rekken av unge lindetrær. Han står i plantefeltet på Vea – Statens fagskole sammen med leder for Norsk Håndverksinstitutt Tore Tøndevold, og gartner og faglærere på Historiske grøntanlegg på Vea.

Les mer