English

Om du lurer på om dette studiet er noe for deg, så er det antakelig helt perfekt.

Det sier Hildur som tok fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse ved Norges grønne fagskole – Vea. Hun har god nytte av det hun lærte på fagskolen i jobben sin som gartner i Urtehagen på Domkirkeodden.

  • Navn: Hildur Hauksdóttir
  • Studium: Historiske grøntanlegg
  • Alder: 38
  • Kommer fra: Island
  • Bakgrunn: Utdannet gartner fra Natur videregående i Oslo, jobber som gartner i Urtehagen på Domkirkeodden, Hamar

Hva gjør du nå?

Jeg har fortsatt i jobben min som gartner i Urtehagen på Domkirkeodden. Her dyrker jeg rundt 400 ulike plantearter som har havnet på museum. Jeg dyrker gamle medisinvekster, tekstil- og fargevekster, grønnsaker og mye mer. Jeg snakker ikke bare med plantene, jeg snakker også om de med besøkende på museet og når jeg holder omvisninger i Urtehagen. Om vinteren skriver jeg om plantene. 

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg?

Veldig mange av plantene jeg dyrker har svært lang kulturhistorie og historien er en viktig del av jobben min. Det er den jeg formidler til publikum. Da jeg hørte om studiet tenkte jeg først at dette bare var for gartnere som jobber i gjenetablerte renessansehager med broderiparterrer. Så snakket jeg med en av lærerne. Da fikk jeg høre at selv om det er rom for de med interesse for formalanlegg så er dette studiet midt i blinken for en gartner som dyrker gamle kornslag og medisinplanter som en gang forvillet seg fra et middelalderkloster. 

Hvordan var studiet lagt opp? 

Studiet var lagt opp med samlinger som vanligvis var på fem dager. Dette er en genial måte å ha undervisning. Samlingene oppleves som å bli tatt ut av hverdagen og inn i en annen verden for en liten periode. De fleste var på Vea under hele samlingen. Vi hadde undervisning på dagtid, de fleste bodde på internatet og det hendte at prosjektene vi begynte i undervisningstiden ble til hyggelige samarbeidsøkter utover kveldene.

Vi hadde klasseromsundervisning, gjennomførte praktiske øvelser og noen få større prosjekter. Vi har også vært på noen turer der vi har sett på ulike historiske grøntanlegg og hatt praktiske øvelser for å erfare hvordan gartnerfaget har vært gjennomført opp gjennom tidene.

Det største enkeltprosjektet av restaurering av fjellhagen på Vea. Her begynte vi med å måle opp området og finne kilder til hvordan anlegget har sett ut. Vi laget planteplanter, tegnet kart og flyttet store stein med spett. Om våren dro vi hver til vårt og overlot vanningen i etableringsfasen til Veas dyktige ansatte.

Lærerne virket veldig interessert i å tilpasse undervisningen til det vi som studenter ønsket eller hadde behov for mer kunnskap om. Vi var gjennom stilepoker i hagehistorien fra antikken og frem til i dag, og vi lærte også å mure, og å grave sjakter på strategiske plasser i gamle hager for å se om det finnes spor etter gamle gangstier.

Hva har denne utdanningen betydd for deg? 

Jeg er blitt enda bedre kvalifisert til å gjøre den jobben jeg hadde fra før i Urtehagen på Domkirkeodden. Jeg har fått mer kunnskap om hagehistorie, plantenes opprinnelse og lært om hvordan jeg skal søke i kilder for å finne informasjon om hva slags hager plantene har vokst i og hvordan de ble skjøttet. 

Hvordan var klassen deres?

Klassen vår var fantastisk! De som søker om å komme inn på Historiske grøntanlegg gjør det av en eller annen grunn. Vi hadde ulik bakgrunn, erfaring og jobber, men alle hadde interesse for historiske hager med alt det innebærer. Det var interesse for stilhistorie, plantenes innførselshistorie og hagearkeologi. Det var hyggelig å være blant veldig dyktige gartnere og samarbeide om oppgaver og prosjekter. Vi utfylte hverandre og lærte mye av hverandre og av lærerne. Uansett hva vi holdt på med, var det alltid noen i klassen som hadde nyttige erfaringer som ble delt.

En i klassen jobbet i forsvarsbygg med forvaltningsplaner. Hun kunne mye om vernekriterier, vernestatus og hva det innebærer. Hun gikk på Vea for å få mer kompetanse på grøntanlegg. En annen i klassen jobber i et historisk anlegg på Bygdøy kongsgård, mens noen jobbet i gravferdsetaten. Kirkegårder er historiske grøntanlegg som har vært i kontinuerlig bruk ofte i svært lang tid. De kan ha veldig gamle gravmonumenter og andre utsmykkinger samtidig som de fortsatt har en funksjon og brukes i dag. En i klassen driver et hagesenter og akkurat nå kan jeg tenke meg at hennes kunder får god informasjon om plantevalg til hus fra ulike stilepoker. En annen i klassen jobber i parkene i Bergen kommune. Det er viktig å ha kompetanse om hvordan det var før, slik at man kan gjøre endringer uten å ødelegge den opprinnelige intensjonen om uttrykk. Blant studentene var det også en biolog og en kunstner. Det kan høres rart ut, men når den kunsten blir laget av historiske nyttevekster som kunstneren utvinner ved bruk av gamle håndverksteknikker og biologen engasjerer seg i restaureringer av gamle hager, så er det riktig biolog og riktig kunstner for akkurat det studiet.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen?

Søk og gled deg til å begynne! Om du lurer på om dette studiet er noe for deg, så er det antakelig helt perfekt. Det er både nyttig og veldig gøy, sier Hildur.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Gartner med antikvarisk kompetanse

Fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse gir 60 studiepoeng. Studiet er satt sammen av de to modulene "Antikvarisk drift og skjøtsel" og "Historiske grøntanlegg". Det er mulig å ta en av modulene eller begge. Her kan du kan lese mer om fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse. 

Vil du bli kjent med urtehagen på Domkirkeodden?

Her kan du lese mer om Urtehagen på Domkirkeodden og se når det er omvisninger: https://domkirkeodden.no/urtehagen

Noe av det Hildur gjør på vinteren havner her: https://domkirkeodden.no/manedens-plante

Oppdatert 03.10.2018