English

Praktisk rettet undervisning på fagskolen

Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg har denne uken lært om beskjæring av Glen Read.

Den 18.  og 19. april var klassen som tar fagskoleutdanningen Historiske grønanlegg på studietur til Stenberg friluftsmuseum. Stenberg er en avdeling under Mjøsmuseet og omfatter foruten mange flotte gamle bygninger, en større park i landskapsstil, som er anlagt på 1800- tallet .

Formålet med turen var å lære om skjøtsel av trær i historiske anlegg. Med på laget hadde vi den anerkjente arboristen og foredragsholderen Glen Read.

Vi fikk demonstrert beskjæringsteknikker og utstyr, og vi hadde fornøyelsen av å se en treklatrer i aksjon i en stor og gammel ask.

Gamle trær kan ha stor verdi for et anlegg, og Glen Read la vekt på å vise at levetiden til et tre kan forlenges med mange år ved skånsom og korrekt beskjæring.

Trær i offentlige rom må skjøttes på en slik måte, at de ikke utgjør en risiko for publikum. Vi fikk derfor opplæring i å gjøre tilstandsvurderinger av trær, herunder vurdering av risikoen for nedfallende grener eller stammesvikt.

Tilstandsvurdering omfatter også vurdering av treets helsetilstand, samt av hvilke tiltak som må settes inn for å trygge treet og forlenge dets levetid.Glen Read og Ian fra AB Trepleie AS

   

   

Glen Read demonstrere utstyr for testing av treets stabilitet.

Studentene på Historiske grøntanlegg følger nøye med på det Glen Read sier. Mange av studentene jobber i historiske anlegg, og kan overføre kunnskapen de får på fagskolen, til sitt daglige arbeid.

Foto: Tori W. Haugli

Tekst: Britta From


 

Oppdatert 23.11.2015