English

Prosjekt Historiske beskjæringsteknikker

Prosjektgruppen til "Prosjekt Historiske beskjæringsteknikker" har vært på studietur til Københavns store hageanlegg for å lære om teknikker for form- og vedlikeholdsbeskjæring av trær fra ulike epoker og med ulikt formuttrykk.

Utfluktsmålet for dag en var Frederiksborg slott ved Hillerød, en liten times togtur nord for København. Frederiksborg slottshage omfatter et barokkanlegg og en romantisk landskapspark. Barokkhager er stramt anlagte, og hekk og trær brukes til å lage forseggjorte formasjoner og mønstre. Det er her en finner eksempler på de mest utfordrende beskjæringsteknikker.

Barokkhager krever intenst vedlikehold og er ressurskrevende, og en del av de gamle anleggene er gjennom tidene forfalt og forandret til en mindre krevende still. Således også med Frederiksborg slottshage. Hagen ble i perioden 1994 – 1996 gjenstand for en omfattende restaurering, hvor de opprinnelige anleggene ble gjenskapt etter de originale hageplaner, som heldigvis var tatt vare på. Restaureringen omfattet blant annet at det ble anlagt rundeller av lindetrær, som ble espaliert. Nå, 20 år etter er rundellene godt etablert og treder i karakter.

Frederiksborg slottshage er åpen for publikum på dagtid, inngangen er gratis og et besøk kan absolutt anbefales!

Espaliert lind. Disse trærne ble plantet under restaurering i 1994-96

 

Lind beskåret i kjegleform i en hekk av agnbøk. Knutekollet lind, de eldste trærne stammer antagelig fra det opprinnelige anlegget som ble påbegynt i 1726.

Dag to startet med en vandring gjennom Frederiksberg alle, som er tilplantet med fire rekker av lind. Alléen ble anlagt og beplantet i 1701. De eldste av de trær en ser i alléen i dag er fra 1926, da de siste av de gamle trær ble fjernet og hele alléen ble tilplantet på nytt. Trærnes karakteristiske kandelaberform er fremkommet ved at stammene 25 etter plantning (i 1951) ble kappet i 4 meters høyde og sidegreiner etterfølgende formbeskåret og kollet. Dette ble gjort for å redusere kroneomfang (Christensen, 1990). Knutekolling krever regelmessig beskjæring med få års mellomrom, og alléen bærer i noen grad preg av at dette har vært utfordrende å få til.  Her har bydelen Frederiksberg noe å lære av byen Hamar som er en mester i å vedlikeholde sine mange, flotte knutekollete trær.

 

Kanderlaber-knutekollet lind på Frederiksberg Allé. Malus-espalier i parkanlegget Kongens hage.

Christiansborg slott huser folketinget, og Christiansborg slottshage er et av Københavns mest sette og mest trafikkerte anlegg. Anlegget omfatter ridebanen omkranset av en stram rondell av lind beskåret som oppstykket stammehekk, samt en indre hage. Her så vi både lind plantet som stammehekker, knutekollete trær, og trær skåret i sylinderform. Vi ble introdusert til anlegget av slottsgartner Palle Kristoffersen, som kunne fortelle at det til beskjæring ble brukt lift. Alle rette linjer ble skåret etter laserlys, men for buer og bunnlinje gikk det på øyemål.

 

Slottsgartner Palle Kristoffersen forteller mens arborist Erik Solfjeld tar bilder. Lind beskåret som sylinder. Bibliotekshagen ved Christiansborg slott.

Prosjektet Historiske beskjæringsteknikker ledes av Norsk Håndverksinstitutt ved Tore Tøndevold. Prosjektet er et såkalt «kunnskapsoverføringsprosjekt»- Prosjektets formål er å legge til rette for at tradisjonell håndverkskunnskap skal tas vare på ved å overføres fra en erfaren håndverker en «tradisjonsbærer» til en faglært person i bransjen – en tradisjonsmottaker. Tradisjonsbæreren er i dette prosjektet er arborist Erik Solfjeld, overingeniør ved Statens Vegvesen med arbeidsområde blant annet innen treplantning og skjøtsel. Tradisjonsmottaker er Tori Weseth Haugli, gartner og lærer ved Vea. Fra Vea deltar dessuten kunsthistoriker Ingeborg Sørheim og hortonom Britta From. Alle deltakerne fra Vea er tilknyttet fagområdet Historiske grøntanlegg, og prosjektet bidrar på en god måte til å heve Vea sin kompetanse på dette fagfeltet. 

Tekst: Tori Haugli og Britta From.
Foto: Tori Haugli

Referanser: Christensen, T. (1990). Lidt om vejtræer, Frederiksberg Allé og Dalgas Boulevard. Årsskrift Dansk Dendrologisk forening bind 8, ss. 19-23.

 

Oppdatert 03.10.2018