English

Spennende registrering på Grønli gård

Grønli gård har en park som ble anlagt på begynnelsen av 1800-tallet. Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg, har vært på Grønli for å finne og registrere gamle elementer fra hageanlegget.

Grønli gård er i dag i privat eie og er boplass for familien Mamen, som tok over eiendommen i 1982. Tidligere var anlegget en lystgård og det er i dag fredet i sin helhet. Grønli har en spennende historie og målet for studentene er å være med på å tilbakeføre deler av anlegget til det det har vært tidligere. Selve parkanlegget er anlagt i romantisk landskapsstil med slyngende grusganger, fontene, lysthus og prydbed. Lystgårdslandskapet ble dannet på Jeløya fra slutten av 1700-tallet til tidlig på 1800-tallet.


Studentene målte opp, registrerte og laget rutenett overført fra gammelt kart fra 1904.Bildet er fra hagesiden av hovedhuset, der studentene leter etter fontenen og de viktigste grusgangene.

Det er spennende å grave for å se hva man finner! Studentene fant grus flere steder under torven og fontenen dukket opp i midtaksen på huset.

Her er studentene sammen med Landskapsarkitekt og antikvar Mette Eggen, som er med som veileder for studentene på Historiske grøntanlegg.

Her er studentene sammen med Slottsgartner Jan Høvo, antikvar Gunnar Bjar fra fylkesmannen i Østfold, eier av anlegget Mariann Halleraker Mamen, antikvar i Østfold fylkeskommune Roar Murtnes og Mette Eggen.

 
Studentene ser på gamle kart for så å registrere vegetasjonen fra bildet inn i rutenettet.

Vil du vite mer om Grønli gård, så kan du finne informasjon om det her: Grønli gård 

Tekst og foto: Cecilie Godager

Oppdatert 23.11.2015