English

Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren

Fagskolestudiet Grønn gründer (GG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning som retter seg mot aktører i grøntsektoren. 

Etter endt utdanning har man opparbeidet seg en kompetanse innen det å etablere egen bedrift og drive målretta produktutvikling i grøntsektoren. 

Fagskolestudiet Grønn gründer (GG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning som retter seg mot aktører i grøntsektoren. 

Etter endt utdanning har man opparbeidet seg en kompetanse innen det å etablere egen bedrift og drive målretta produktutvikling i grøntsektoren. 

Dette er studiet for deg som har interesse for gründerskap og gründervirksomhet, samt sysler med tanken om å starte egen virksomhet basert på omsetning og foredling av planteprodukter basert på plantematerialer.

I løpet av studiet vil du bl.a. lære hvordan du kan lykkes som gründer, hvordan du kan utvikle produkter markedet vil ha og hvordan du kan teste ut ideene dine i markedet. I tillegg fokuserer studiet på hvordan du kan designe et konsept, viktigheten av nettverksbygging og betydningen dette har for å nå målgrupper og et marked, lønnsomhet og finansieringsmuligheter, samt matsikkerhet og kvalitetssikring. Det legges vekt på at studentene får personlig veiledning av fagpersoner i sitt studiearbeid. 

For: Gartnere, agronomer og andre som jobber innen grøntbransjen

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 6 samlinger á 3 dager

Opptakskrav: Vg3 Gartnernæring, Vg3 Landbruk, Vg3 Skogbruk, Studieforberedende Vg3 Naturbruk, Fagbrev blomsterdekoratør eller tilsvarende utdanninger som nevnt over etter tidligere utdanningsreformer. De som ikke har noe av den formelle kompetansen som nevnes over kan søke om realkompetansevurdering*

Søknadsfrist: 15.april 2018 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: Studiet hadde for få søkere til at det vil bli startet opp i 2018

Studieavgift: 9000,-

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea 

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. De fysiske samlingene vil være på Vea i uke 34, 37, 43, 4, 6 og 10.

Faglig innhold:

  • Idé og utvikling
  • Kompetanse og uttesting
  • Etablering og drift
  • Markedsføring og salg
  • Forretningsplan

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Hildegunn Aas på hildegunn.aas@vea-fs.no

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren

Faglærer Per Spangen forteller om hva fagskoleutdanningen Grønn gründer handler om.

Les mer

Kjent seriegründer til Vea!

«Alt hun tar i blir til gull» sa de når hun i juni 2015 ble kåret til «Årets unge bygdegründer». « Et fyrverkeri av en dame» sier de som har hørt foredrag av henne før. « Hun kunne inspirert en gråstein» skrives det på diverse nettaviser. 

Les mer

Solbærprodusent Stine Mølstad

Stine Mølstad er solbærprodusent og vi har snakket med henne om det å være en Grønn gründer.

Les mer

Grønn gründer med Valborgs gulrøtter

Valborg hadde erfaring med gulrotproduksjon før hun etablerte nisjeproduktet Valborgs gulrøtter. Hun mener det er behov for flere grønne gründere.

Les mer

Knut Braastad er en grønn gründer

Om jeg hadde hatt mulighet til å ta denne fagskoleutdanningen før jeg startet opp hadde jeg sluppet å gå alle de omveiene jeg har gått.

Les mer

Studiet Grønn gründer er nå klart for oppstart!

Går du med en gründer i magen og ønsker å starte egen virksomhet der foredling av plantematerialer er sentralt? Da er dette studiet midt i blinken for deg!

Les mer

Nytt spennende studium på Vea: Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren.

Går du med en Gründer i magen og ønsker å starte egen virksomhet innenfor «det grønne», da kan dette studiet være midt i blinken for deg!

Les mer