English

Grønn helse

Fagskolestudiet "Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur," er en høyere yrkesfaglig og fleksibel videreutdanning for alle med helse- og sosialfaglig utdanning og/eller barne- og ungdomsarbeidfag

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Fagskolestudiet "Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur," er en høyere yrkesfaglig og fleksibel videreutdanning for alle med helse- og sosialfaglig utdanning og/eller barne- og ungdomsarbeidfag

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

For: Deg med helsefaglig og sosialfaglig utdanning

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over ett år

Samlinger: 5 stedbaserte samlinger à 3 dager. I tillegg skal du ha 2 uker praksis i bedrift. Den kan deles opp og gjennomføres over en periode på 6 uker

Opptakskrav: Fagbrev som helsefagarbeider/Fagbrev som aktivitør/Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Alle som har gjennomgått helse- og sosialfaglig utdanning på fagskole- eller bachelor nivå kan søke og vil bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse*.

Søknadsfrist: 15. april 2019 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist).

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Moelv

Studiestart: 9. september 2019 (med forbehold om nok søkere) 

Studieavgift: 9 000,-

Søknadsskjema: Åpnet 1. januar 2019 

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. 

Emner og faglig innhold:

  • Mennesket og helse. Her knyttes bruk av planter og natur opp til perspektivene helsefremming, forebygging, rehabilitering og habilitering.
  • Utemiljø og enkel utforming (hage, terrasse/balkong, grøntområde eller nærnatur) Utforming for å fremme aktivitet og/eller restitusjon og om aktuelle planteslag i tilknytning til dette.

  • Plantelære og skjøtsel Utvikle basisferdigheter innenfor det plantefaglige med ulike planteslag og krav til jordkvaliteter. 

  • Praktisk gjennomføring - aktivitet og restitusjon. Ferdighetstrening i praksis, kartlegge brukers behov, planlegge, gjennomføre med eventuelle tilrettelegginger i en aktivitetssituasjon, evaluere og dokumentere denne.

Studieplan: Studieplan for Grønn helse

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne Hagen Bakken: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

Grønne omgivelser, hva sier forskningen?

Hvordan kan grønne omgivelser brukes som verktøy for helsefremmende tiltak for helsesektor, bedrifter, kommuner og byer? Det var temaet under FAGUS sin vinterkonferanse 2019.

Les mer

Nytt fagskolestudium for deg med helse- og sosialfaglig utdanning.

Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur

Les mer