English

Grøntanleggsforvaltning

Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter. 

Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter. 

For: Studiet retter seg mot gartnere, anleggsgartnere eller andre med realkompetanse som vil arbeide med planlegging- og skjøtselsoppdrag eller vil ha kompetanse til å lede arbeid innen tilsvarende område.

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 90 fagskolepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 2 år

Samlinger: 6-8 samlinger á 3 dager pr.år

Opptakskrav: Bestått VG3 gartnernæring, VG3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.*

Søknadsfrist: 15.april 2018

Studiestart: 20.august 2018

Studieavgift: 19 000,- (for hele studiet)

Tittel: Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning 

Oppbygging av studiet: Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år.

  • Skjøtsel og drift av uteområder (SD) 6 samlinger á 3 dager (2018/2019)
  • Hageplanlegging (HP) 8 samlinger á 3 dager (2019/2020)
  • Bedriftsledelse (BL) 6 samlinger á 2 dager (kan kombineres med samlingsukene på modul 1 eller 2 slik at de samlingene blir på 5 dager)

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. De fysiske samlingene vil være på Vea i uke 37, 42, 49, 2, 6 og 10.

Faglig innhold:

  • Hageplanlegging: 30 fagskolepoeng
  • Skjøtsel og drift av uteområder: 30 fagskolepoeng
  • Bedriftsledelse: 30 fagskolepoeng

For mer informasjon ta kontakt med Avdelingsleder Anne H. Bakken (41460584) eller studiekoordinator Liselott Lindfors (93299261).

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

Grøntanleggsforvaltning, hageplanlegging, skjøtsel og ledelse

Faglærer Liselott forklarer hva du lærer ved å ta fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning.

Les mer

Christer tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea

Et veldig bra studium for de som vil jobbe med skjøtsel!

Les mer

Hege er grøntansvarlig hos Agro Anlegg AS

Jeg kunne ikke hatt denne jobben uten fagskoleutdanningen Park- og hagedrift, sier Hege Rikstad

Les mer

Studentene på Park- og hagedrift nærmer seg innspurten!

For studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift nærmer et to-års studium seg slutten, og i disse dager skal all kunnskap om å planlegge en park/hage ned på papiret.

Les mer

Hageplanlegger + Anleggsgartner = flotte uterom

Mona og Emil startet faglig samarbeid etter studietiden på Vea

Les mer

Mona startet eget firma og jobber som Hagedesigner.

Mona Barthel Sveen tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea. Nå driver hun eget firma innen hagedesign.

Les mer

Hyllie vannpark – en av Malmös nyeste attraksjoner

Studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift var på befaring i Malmös vannpark Hyllie.

Les mer

Eirik er utdannet gartner. Nå tar han fagskoleutdanning.

Eirik går første året på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift og vi har snakket med han om hvordan det er å være student på Vea.

Les mer

Veas fagskolestudenter besøkte et av Sveriges eldste gartnerier; Åbergs Trädgård & Café

En solrik og varm uke i begynnelsen av mai 2016 var studentene som tar fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på studietur i Malmö og København, og første post denne flotte uka var Åbergs Trädgård & Café i Ystad, lengst sør i Sverige.

Les mer

«Hva er drømmen om funksjonen til anlegget» TNT landskap

En strålende dag i september dro Studenter fra fagskolen på Vea på befaring til Oslo. 

Les mer

Plantekomposisjon – sommerblomster på Vea

Sist høst fikk studentene ved Park- og hagedrift i oppgave å designe hvert sitt forslag til en plantekomposisjon for blomsterrabatten ved inngangspartiet.

Les mer