English

Du får noen spennende år

Kirsti Marie Hougen er gartner og tar fagskoleutdanningen Park- og hagedrift

  • Navn: Kirsti Marie Hougen
  • Klasse: Park- og hagedrift
  • Alder: 52
  • Kommer fra: Oslo
  • Bakgrunn: Filmklipper, gartnerutdanning fra Vea
  • Arbeidsgiver: Steen og Lund med ansvar for sommerblomster, stauder og buskefelt i Drammen kommune. Trives veldig godt! Jeg jobber også som filmklipper ved siden av jobben som gartner.

Etter å ha fullført gartnerutdanningen fikk jeg jobb som gartner i Steen og Lund. Nå har jeg ansvaret for et anlegg som vi så på da vi var på studietur med gartnerklassen, Elveparken i Drammen. Det er landskapsarkitekter som planlegger neste års beplantninger og de tar med oss gartnere på råd. Det er veldig bra at det er et godt samarbeid mellom planleggere i kommunen og gartnere som kjenner anleggene. 

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Park- og hagedrift?

For noen år siden ble jeg medlem i Øverland andelsgård, som er økologisk drevet. Jeg likte godt å jobbe ute og var strålende fornøyd med å luke og gjøre annet arbeid på Øverland.  Å klippe film er et veldig statisk yrke og man jobber inne hele tiden, nå så jeg en mulighet til å gjøre noe helt annet.

Jeg bestemte meg for å ta gartnerutdanning på Vea, på deltid. Etter to år med gartnerutdanning hadde jeg lyst til å fordype meg mer i faget og søkte om å komme inn på Park- og hagedrift.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Undervisningen er samlingsbasert, der vi er på Vea en uke om gangen.

Kan du si litt om de ulike fagene?

Fordypning i skjøtsel: Lotta som er studiekoordinator er veldig lydhør når vi har ønsker og behov. Hun sørger også for å ta inn eksterne forelesere der det er behov for det. Det er nyttig på mange måter med de eksterne, ikke bare den kompetansen de har, men også at vi bygger nettverk ute i bransjen.

Anleggsteknikk: Der har vi Gøril Nilsen og hun er svært dyktig faglig såvel som pedagogisk. For meg var det en øyeåpner å se på anbudsrunder og hvordan den jobben vi gjør prissettes. Vi gjør en viktig jobb, så jeg skulle ønske yrket vårt hadde større status! Vi jobber også med kalkulasjon, kontraktskriving, Fokus anbud, Norsk Standard osv. foruten anleggsteknikken.

Hageplanlegging: Her lager vi modeller og utvikler tegneferdigheter. Gjennom oppgaver som vi jobber med hjemme og på skolen, får vi etterhvert god kompetanse på hageplanlegging. Det har vært en bratt læringskurve for mange av oss og det er morsomt å se hvor fine ting vi lager nå sammenlignet med de første oppgavene vi presenterte.

Økonomi: Er ikke et fag jeg brenner for, men vi har bl.a. laget hver vår forretningsplan noe som var lærerikt og veldig nyttig. Har hørt av tidligere studenter at det har vist seg verdifullt når du skal starte eget firma.

Den avsluttende eksamensoppgaven er en fordypningsoppgave der vi kan velge mellom to ulike anlegg som det skal lages planer for.

Vi kan velge Nærvang forsamlingslokale eller en hage som hører til Frisk-senteret i Moelv. Her skal vi komme med forslag til nytt uteanlegg.

Fordypningsoppgaven skal inneholde registrering, oppmåling og analyser av stedet, hageplaner med illustrasjonsplan og tekniske planer, perspektiv og snitt. Vi må ha med planteplaner, skjøtselsplaner, byggtekniske tegninger og beskrivelser av hvordan anlegget skal etableres, budsjetter og beskrivelser i henholdt til Norsk standard osv. osv. Det er en omfattende eksamensoppgave, men veldig morsomt arbeide.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Det er gøy fordi vi er en veldig sammensatt klasse. Folk i alle aldre, fra hele landet og med mange forskjellige bakgrunner. Det er god stemning både i klasserommet og på hyblene. Vi har også god kontakt med de andre studentene. Jeg tror dette blir et godt nettverk å ha med seg videre. 

Hva gjør du etter endt utdanning?

Først og fremst må jeg jobbe mer i anlegg. Jeg trenger å lære mer om hvordan plantene oppfører seg. I fjor hadde vi jo en veldig fin og varm sommer, så nå ønsker jeg meg en regnfull sommer for å se hvordan plantene takler det.

Jeg er blitt spurt om jeg ønsker å ta fagbrev som anleggsgartner og vurderer om jeg skal begynne med det. Da blir det i tilfelle et samarbeid mellom arbeidsgiver , SOA og meg.

Mange av de andre i klassen ønsker å jobbe som hageplanleggere, det er en stor del av faget og jeg håper å kunne gjøre litt av det også. 

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Park- og hagedrift?

Du får noen spennende og morsomme år, utvikler faglige nettverk og må regne med en del jobb også utenom samlinger. Sett deg godt inn i studieplanen slik at du har et realistisk bilde på hva du skal lære. Også har vi et supert bibliotek på Vea!

Annet:

Jeg er også studentenes representant i fagskolestyret. Det er veldig lærerikt og spennende å være med på. Som nyutdannet er  jeg nok litt «frelst» og kan bli litt overivrig. Jeg synes jeg er heldig som har fått anledning til å lære så mye nytt og på en måte fått anledning til å begynne på et helt nytt liv.

Her er Kirsti sammen med de andre studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift samlet i staudehagen på Vea. Det er studentene som har planlagt staudekassene som ble bygget og etablert i 2014.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 01.10.2015