English

Elin tok fagskoleutdanning på Vea og jobber i Ringsaker kommune

Med fagskoleutdanningen Park- og hagedrift, har kommunen ansatte med god kompetanse på planlegging, drift og skjøtsel av sine uteområder, sier Elin.

  • Navn: Elin Størseth
  • Tittel: Fagtekniker park- og hagedrift
  • Kommer fra: Jeg er født og oppvokst i Selbu, men har bodd i Brumunddal siden 1994.

Bakgrunn

Foto og naturen har vært to elementer som jeg har hatt stor glede av. Jeg har jobbet i fotobransjen i mange år. Fotoforretningen jeg var ansatt i lå i Moelv, og der var det mange fra Vea som leverte inn sine filmer. Den digitale verden tok over min arbeidsplass og fotoforretningen ble nedlagt. Nysgjerrigheten for Vea var da allerede vekket,og jeg bestemte meg for å søke på skolens tilbud om gartnerutdannelse. Jeg har alltid vært interessert i alt som naturen har å by på, derfor følte jeg at dette var riktig for meg. Etter Gartnerutdanning på Vea (2008-2010), gikk jeg videre på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift.

Arbeidssted

Jeg jobber i parkavdelingen i Ringsaker kommune. Startet som sommerhjelp i 2009. Etter å ha tatt fagskoleutdanningen Park- og hagedrift ble jeg ansatt som fagarbeider. Pr. d.d. har jeg stilling som formann.

Arbeidsoppgaver

Vår hovedarbeidsoppgave er å skape trivsel for alle kommunens innbyggere og besøkende. Om våren og sommeren jobber vi mest med planting, gressklipping, vanning og luking i kommunens grøntområder. Det innebærer sentrumsområder, barnehager, skoler, Bo- og aktivitetssentre og kommunale friområder. Vi plukker søppel og holder orden. Ved turstier har vi hundeposestativer som vi følger opp og hundeeierne er flinke til å benytte seg av dem.

På høsten driver vi med beskjæring av busker og trær. Arbeidsoppgaver på vinterhalvåret er hogging på aktuelle områder som parkavdelingen har ansvar for. I tillegg er det vedlikehold og klargjøring av utstyr foran neste sesong.  Vi har også noe snørydding i sentrumsområder.

Plantevalg for neste sesongen må gjøres høsten før, og vi er delaktige i planleggingsprosessen. Årets fargevalg blir skarpe, klare farger. Strå og gress er blitt stadig mer aktuelt å benytte seg av, så også i sommerblomstplantingen. Ringsaker kommune er de første i Norge til å bruke blomstertrær som et element. Disse blir benyttet gjennom hele året og det er uante muligheter til å variere uttrykk.

Når tok du fagskoleutdanningen Park og hagedrift på Vea?

Jeg var ferdig utdannet fagtekniker Park- og hagedrift i 2012.

Når du ser tilbake på det året du gikk på Park- og hagedrift, hva er det du har hatt mest utbytte av i ettertid?

Alle fagene henger sammen, og teorien kom på plass etter hvert som jeg har fått mer praksis. Jeg lærte mye på gartnerutdanningen, men med fagskoleutdanningen Park- og hagedrift gikk vi mye dypere inn i alt. Det har jeg hatt god bruk for senere. Godt grunnarbeid er nødvendig for et flott estetisk uttrykk. Ved å benytte riktig type jord i et anlegg, er grunnlaget for god skjøtsel lagt.

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Jeg har mye bedre innsikt i sammenhengen, hvordan ulike faktorer påvirker et godt resultat.

Jeg har også vært på Vea på flere forelesninger innen trepleie etter at jeg var ferdig utdannet. Det er veldig bra å få faglig påfyll i det daglige arbeidet, og få frisket opp igjen det jeg lærte på Park- og hagedrift. Det å kunne bruke det i jobben er helt supert.

Hvordan var jobbmulighetene etter fullført utdanning?

Jeg var heldig fordi Ringsaker kommune er en kommune som satser på og prioriterer det estetiske og det grønne. Parkavdelingen har 9 fast ansatte. 2 administrative og 7 utearbeidende. 5 av oss har gartnerutdanning fra Vea og to av oss har fagskoleutdanning. På sommeren har vi ca.15 sommerhjelper i tillegg.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta Fagskoleutdanningen Park- og hagedrift?

Jeg synes det var veldig lærerikt fordi teorien går dypere i Park- og hagedriftutdanningen enn på gartnerutdanningen. I tillegg inngår økonomi, anbud og planlegging. Med den kompetansen vi har etter å ha tatt fagskoleutdanningen Park- og hagedrift, har kommunen ansatte med god kompetanse på planlegging, drift og skjøtsel av sine uteområder. 

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 01.10.2015