English

Hagedesignerens kreative prosess en vanlig torsdag ettermiddag på Vea

Snøen ligger fortsatt på bakken. Alt er hvitt, litt småkaldt og det er lite fristende å gå ut. Inne i læresal 4 råder det en glødende kreativitet.

Førsteårsstudentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift er midt inne i en visualiseringsprosess og klasserommet kan nok best beskrives som et kreativt kaos.

Studentene har fått i oppgave å tegne en ny plan for tunet på Vea og nå skal det bygges tredimensjonale modeller.

Når du bygger modeller blir ofte proporsjonene tydeligere, du får en helt annen romopplevelse

Alle studentene jobber med det samme rommet, men hver og en har tegnet sin egen løsning.

Det er et pirkete og nøyaktig arbeid som utføres. Små, små detaljer som til sammen skaper en helt ny helhet.

Det er mye læring i dette å se hvordan de nye løsningene i uterommet forholder seg til hverandre, til bygninger og eventuelle trær som skal stå igjen.

Alt er tegnet og bygget i målestokk. Grundig gjennomført.

Tekst og foto: Liselott Lindfors

Oppdatert 01.10.2015