English

Hageplanlegging

Mange hageeiere kaster bort penger på planter og trær som ikke egner seg i hagene deres. Ved å engasjere en hageplanlegger, kan man få en hage som er tilpasset egne ønsker og behov, og få planter som vil trives i hagen.

– Nå på våren vil hageeiere raskt i gang og bruker masse penger på fine blomster og busker. Men de kan fort bli skuffet hvis plantene ikke trives med solforholdene og jordsmonnet i hagen, sier landskapsarkitekt Ingeborg Storbæk. Hun er lektor og underviser på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.

Som eneste fagskole i landet utdanner Vea hageplanleggere som kan hjelpe hageeiere med å lage en hage som de trives med. Hageplanleggerne er gartnere som har tatt tilleggsutdanning i å planlegge og utforme hager.

– Det blir stadig mer vanlig at folk skaffer seg profesjonell hjelp til å legge en plan for hagen og hvilke planter og trær som skal få plass, sier Storbæk.

Store trær

Mens hageeiere flest er glade amatører og gjerne kjøper blomster etter farge og utseende, kan hageplanleggerne fra Vea mye om det som skjer under jorden.

– Det er ikke nok å kjøpe fine blomster på hagesenteret. Plantene trenger gode vekstvilkår, riktig jord og næring. God hageplanlegging handler om riktig valg av planter i forhold til jordsmonn og vokseplass, sier Ingeborg Storbæk.

Planlegger du riktig, slipper du dyre feilkjøp av blomster som visner eller trær som vokser seg altfor store.

– Det er fort gjort å kjøpe busker eller trær som ser pene ut på hagesenteret. Men så tenker du ikke på at de blir store etter hvert eller at de utvikler store rotsystemer som i verste fall kan ødelegge både grunnmur og rør.

Små hager

Hageplanleggere brukes til mye mer enn å velge planter.

– Ønskene fra hageeierne varierer veldig. Noen vil ha en detaljert plan for hele hagen og hjelp med anleggsarbeid og beplantning. Andre vil bare ha noen innspill for å kunne jobbe videre med hagen sin, sier fagtekniker Park- og hagedrift Tom Pedersen på Ringerike Hagesenter.

Han gikk på det første kullet med hageplanleggere som ble uteksaminert på Vea i 2008 og merker økt interesse fra private hageeiere.

– Det er klart større bevissthet om hvor viktig det er å planlegge hagen, selv  ganske små hager. Folk ønsker hjelp til å få mest mulig ut av den lille hageflekken sin.

 Men hva som er en godt planlagt hage, avhenger av behovene og interessene til hageeierne.

– Det viktigste vi gjør er å avdekke hva hagen skal brukes til. Det er forskjell på å lage en hage for en barnefamilie og for en pensjonist som ønsker seg en prydhage. Noen ser for seg en hage med urter og nyttevekster, andre vil ha en spennende hage som krever lite stell.

Hageplanleggeren hjelper deg med å utforme den hagen som passer for deg.

Les om fagskolestudiet Park- og hagedrift her: Park- og hagedrift

Oppdatert 30.09.2015