English

Hege er grøntansvarlig hos Agro Anlegg AS

Jeg kunne ikke hatt denne jobben uten fagskoleutdanningen Park- og hagedrift, sier Hege Rikstad

  • Navn: Hege Rikstad
  • Tittel: Fagtekniker Park- og hagedrift
  • Kommer fra: Horten

Bakgrunn:

Jeg var omsorgsarbeider før jeg valgte å ta gartnerutdanning på Vea. Etter fullført gartnerutdanning begynte jeg på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift. I sommerhalvåret jobbet jeg som gartner på Rom Hagemiljø AS i Tønsberg. Rom Hagemiljø har Norges største utvalg av klematis så det var en utfordring å sette seg inn i alle de forskjellige sortene. De har også et stort utvalg av roser, hekkplanter og det meste annet du forventer å finne på et ordentlig hagesenter. Mye kundeveiledning og spørsmål fra kunder har gjort at plantekjennskapen er blitt god etterhvert og med stell av planter i hagesenteret har jeg lært mye om planter. Rom har mange erfarne gartnere ansatt så det er klart at det har lært meg mye å jobbe i et sterkt faglig grøntmiljø. I tillegg planla jeg også noe hager for kunder, var med ut på plantejobb og jobbet mye med Rom Hagemiljøs nettbutikk, dinlokalegartner.no med å legge inn varer med mer.

Arbeidssted:

Nå jobber jeg som Fagleder grønt i Agro anlegg AS, og har jobb gjennom hele året. Agro anlegg AS har blant annet vedlikeholdskontrakt i "Verdensparken" på Furuseth og "Et fint sted" på Carl Berner i Oslo, i tillegg til flere andre steder.

Vi har flere anlegg i og rundt Oslo der vi har ansvaret for drift og vedlikehold.  Vi skjøtter ulike parker og uteområder, så det gir fin variasjon i arbeidsdagen.

Arbeidsoppgaver:

Jeg har ansvaret for å følge opp de anleggene som Agro anlegg har vedlikeholdsansvar for, i tillegg til å følge opp det grønne på nye anlegg. Arbeidsoppgavene går ut på å bestille planter, mottakskontroll, følge opp anlegg, planting og vedlikehold. Om vinteren er det mer planlegging, innhenting av priser og dokumentasjon. Sist vinter har jeg også gått praksiskandidatkurs innen anleggsgartnerfaget hos SOA, så forhåpentligvis kan jeg snart gå opp til fagprøven der også.

Når tok du fagskoleutdanningen Park og hagedrift på Vea?

Jeg tok gartnerutdanning 2007-2009 og Park- og hagedrift 2009-2012.

Når du ser tilbake på det året du gikk på Park- og hagedrift, hva er det du har hatt mest utbytte av i ettertid?

Vi fikk god kunnskap om Norsk standard og det er veldig viktig, for den følger vi hele tiden når det gjelder planting og skjøtsel av grøntanlegg. Ellers var Gøril veldig flink til å lære oss mye om den praktiske delen av skjøtsel, noe jeg ser og erfarer betyr veldig mye i vår bransje da man ønsker å gjøre ting på en god og effektiv måte. Da må grunnarbeid være rett utført og valg av løsninger være fornuftige for å klare å holde anlegget pent i ettertid også.  Jeg holder også god kontakt med flere av de jeg gikk på skole med og vi har utbytte av hverandres erfaringer.

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Jeg kunne ikke hatt denne jobben uten fagskoleutdanningen Park- og hagedrift. Det stilles mer og mer krav til kompetanse hos de som skal ha ansvar, både når det gjelder utdanning innen gartnerfag, arborist, anleggsgartnerfaget og de fleste andre faggrupper også. Når det skal innhentes anbud stilles det både krav til formell kompetanse og at bedriften tar ansvar for opplæring ved å ta inn lærlinger. Det sikrer kompetanse også for fremtiden!

Jeg stod mellom gartner og helseutdanning den gang jeg var 16 år og skulle velge retning. Den gang ble det helseretningen jeg tok. I voksen alder da det dukket opp muligheter for å kombinere studier og jobb var det en ypperlig mulighet til å gjøre noe annet.

Har ikke angret en dag på tiden jeg la ned med å utdanne meg innenfor det grønne. Jeg har i dag en jobb jeg stortrives i, er omgitt av grønne omgivelser (store deler av året) og får holde på med det jeg liker best.

Hvordan var jobbmulighetene etter fullført utdanning?

Jeg var i jobb på Rom Hagemiljø mens jeg gikk fagskoleutdanningen Park- og hagedrift. Her fikk jeg jobb etter at jeg hadde tatt gartnerutdanningen og har sånn sett vært i jobb hele tiden fra jeg holdt på med utdanningen og til jeg søkte jobb hos Agro og fikk den.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta Fagskoleutdanningen Park- og hagedrift?

Kjør på!

  

Her er Hege i parken "Et fint sted" som ligger på Carl Berner i Oslo. Det blir litt kjøring mellom de ulike stedene man har ansvaret for.


Dette bildet er fra "Verdensparken" som ligger på Furuseth i Oslo.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 27.01.2016