English

Lære mer? Lede andre? Starte for deg selv?

Les om hvordan det er å være student på Vea! Artiklen er hentet fra fagtidskriftet "park & anlegg". Intervjuer er Hilde Borgen, student ved Park- og hagedrift på Vea.

På Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (for et langt navn!) eksisterer det i dag et unikt tilbud på fagskolenivå til gartnere og andre med tilsvarende kompetanse: Park- og hagedrift. Studiet er treårig, på deltid, slik at unge som gamle kan kombinere skolegang med jobb ved siden av. Undervisningen foregår på ukesamlinger, slik at man kan komme seg til hektene i mellomtiden – fra spøk til alvor – ukesamlingene fungerer fint slik at man får jobbet når man er hjemme fra skolen.

Siden undertegnede er førsteårsstudent på Park- og hagedrift, har jeg tatt en prat med andreårsstudent Hilde Rud om studiet og hvordan det er å være student på deltid.

 - Kanonbra! Her lærer vi drift og skjøtsel av anlegg, vi lærer å planlegge/utforme hagerom og andre anlegg, om anatomien på en bladlus og en barkebille, og mye, mye mer, forteller Hilde R. entusiastisk.

 Men – er ikke skadedyr/plantevern noe man har i baklomma fra gartnerlinja?

- Joda, men nå er det mer vekt på grøntanlegg, sier Hilde R.


Hvorfor har du kastet deg ut i dette? Du er jo både trebarnsmor og hardt arbeidende gartner ved siden av studiene?

- Nei – det lurer jeg på sjøl innimellom – men det er utrolig lærerikt og det er en genuin mulighet for å utvikle sin grønne kunnskap på et område det stadig er en større etterspørsel etter – og som det (foreløpig) finnes svært liten kompetanse på. Markedet ønsker en grønn kompetanse som ligger mellom gartner og landskapsarkitekt – og det er her studietilbudet til Vea kommer inn i bildet. Med andre ord, det er et tilbud tilpasset markedets ønsker, konstaterer Hilde R.

 - Ja, samtidig som det fokuseres mer på grønne miljøer, sunnhet og helse – er levestandarden økende og folk har råd til å kjøpe seg de tjenestene en grøntanleggskonsulent kan tilby, som f.eks. å få tegnet et hagerom, lage en skjøtselplan osv.

- Det er riktig, på en studietur fortalte en landskapsarkitekt at terskelen er lavere for både folk flest og bedrifter å spørre en grøntanleggskonsulent om veiledning kontra en landskapsarkitekt, skyter Hilde R. inn.

 Læreplanen spenner vidt, fra bl.a. biologi, hageplanlegging til entreprenørskap, er alt like morsomt?

 - Tja, det blir veldig individuelt å svare på det – vi alle er forskjellige og har ulike interesser. Noen fag overrasker og er artige mens andre fag er av naturlige grunner mer praktiske – og jeg kan ikke legge skjul på at jeg er en praktiker, slår Hilde R. fast.

 - Hehe, da er vi to om det, men de teoretiske fagene dominerer førsteåret – ergo, det er bare å bite tennene sammen og komme seg gjennom det og glede seg til fortsettelsen!

Hvordan er Vea som læringssted?

- Bra, Vea har hentet inn lærere fra bransjen – som vet hva bransjen ønsker – og det er flott å bli undervist av lærere som er up-to-date, slår Hilde R. fast.

- Ja – og selv om det forventes at man gjør en egeninnsats hjemme som oppgaver og slikt, er det fint å vite at man blir gitt karakter ut i fra en totalvurdering og ikke bare på grunnlag av en eksamen… og – er det ikke slik at  oppgavene går ”lettere” etter hvert som studieteknikken og selvdisiplinen blir bedre… ?

- Haha – snakk for deg sjøl, flirer Hilde R.

Er det vanskelig å kombinere studiet med jobb og privatliv?

- Det er ikke til å stikke under en stol at det er tøft å kombinere, men samlet har jeg så mye igjen for det – både i form av økt kompetanse og personlig, det er absolutt verdt det, smiler Hilde R.

Følg med på skolens nye hjemmeside: www.vea-fs.no eller ring 62 36 26 00.

Tekst: Hilde Borgen
Fra "Park og hage", våren 2007

Oppdatert 30.09.2015