English

Mona startet eget firma og jobber som Hagedesigner.

Mona Barthel Sveen tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea. Nå driver hun eget firma innen hagedesign.

  • Navn: Mona Barthel Sveen
  • Kommer fra: Oslo
  • Arbeidssted: Barthel Hagedesign
  • Bakgrunn: Jeg jobbet som bygningsingeniør før jeg begynte på gartner- og fagskoleutdanning på Vea.

Arbeidsoppgaver: Nå driver jeg mitt eget firma, Barthel hagedesign, der jeg tegner og planlegger hager. Oppdragene begynner som regel med en telefonsamtale hvor vi avtaler en befaring/idetime. På befaringen viser oppdragsgiver rundt i hagen/uterommet og vi kartlegger hva de ønsker hjelp med.  Så gjør jeg en registrering hvor jeg måler opp området og tar bilder. Neste fase foregår ved tegnebordet hvor jeg, basert på registreringen, kartgrunnlag fra kommunen, bilder og samtaler med oppdragsgiver tegner et utkast til en hageplan. Utkastet diskuteres med kunden og utfra dette lager jeg en endelig hageplan med en kort beskrivelse, planteforslag og inspirasjonsbilder.

Dersom kunden også ønsker hjelp med gjennomføring av prosjektet så har jeg et samarbeid med GM Grøntanlegg som er anleggsgartnere og gjør grunnarbeid, steinlegging, anlegger plen og bed. Jeg lager planteplan, levere planter og gjør plantingen sammen med anleggsgartnerene.

Oppdragene er hovedsakelig privathager, men jeg har også hatt prosjekter for barnehager og sameier.

Når tok du fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea?

Fagskoleutdanningen Park- og hagedrift var hele tiden målet for meg, men for å komme inn måtte jeg ha gartnerutdanning. Jeg tok først gartnerutdanning på Vea og gikk videre på Park- og hagedrift og ble fagtekniker Park- og hagedrift i 2013.

Når du ser tilbake på det året du gikk på Park- og hagedrift, hva er det du har hatt mest utbytte av i ettertid?

Nettverket jeg har knyttet med studenter jeg gikk sammen. Når jeg driver mitt eget firma helt alene er det godt å ha andre fagpersoner jeg kan ta kontakt med når jeg har behov for å diskutere løsninger, trenger noen tips eller råd. Det er fint å kunne snakke med andre som kan det samme «språket» som deg selv. Det er flere av de tidligere studentene på Vea som jeg har jevnlig kontakt med og noen er blitt veldig gode venner. Jeg ble også kjent med de som tok Anleggsgartnerteknikerutdanning på Vea, og det førte til samarbeid med Emil Andre Grini og hans firma GM grøntanlegg.

Jeg vil også nevne fordypningsoppgaven og forretningsplanen som var veldig nyttige, omfattende og realistiske oppgaver som jeg har hatt stort utbytte av i oppstart og drift av mitt eget hagedesignfirma.

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Jeg har fått mulighet til å utvikle og supplere min eksisterende bakgrunn som bygningsingeniør med noe mer kreativt.  Og det har vært et privilegium å kunne fordype seg innen et nytt fagområde som voksen. Hageplanlegging med form, farge, funksjon og komposisjon, hagehistorie, plantekjennskap, jordlære, anleggsteknikk og vegetasjonsbehandling er fag som er helt nødvendig å ha kunnskap om i arbeidet med å designe en hageplan og gjennomføre et hageprosjekt.

Hvordan var jobbmulighetene etter fullført utdanning?

Jeg registrerte Barthel Hagedesign siste året jeg gikk på Vea. Oppdragsmengden variere litt med årstiden, men jeg har hele tiden hatt nok oppdrag i forhold til det jeg har kapasitet til å ta på meg. Jeg bruker vinteren til å planlegge, tegne og eventuelt få faglig påfyll som kurs ol, mens om våren og sommeren er det både planlegging, gjennomføring av og realisering av prosjektene.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta Fagskoleutdanningen Park- og hagedrift?

Kjør på! Det er en stor opplevelse og mange spennende fag å fordype seg i. Det er et flott og helt unikt læringsmiljø på Vea. Skolen ligger landlig til med en park av et uteområde. Det er helt spesielt å bare kunne gå ut og se på og lære om alle plantene vi skal ha kjennskap til. Faglærerne er flinke til å bruke uteområdet i undervisningen. Og så er det helt spesielt å kunne bo på skolen og bli godt kjent med de andre studentene, både de jeg hadde i klassen, men også de som tok andre fag. Man blir kjent på en helt annen måte når man bor på skolen enn om man reiser hjem hver dag.

 

 

Bilde av hagen før og etter at Barthel hagedesign fikk oppdraget og utførte jobben.

Les også artikkelen: Hageplanlegger +anleggsgartner = fine uterom

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 23.11.2017