English

Studietur til Hampton Court Palace

Studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift har vært på studietur i England. Studentene har tatt bilder og skrevet om de ulike stedene de har vært, slik at vi også kan få et innblikk i hva de har opplevd.

Tekst: Ingunn Haugødegård og Synnøve S. Lunder 

Foto: Synnøve S. Lunder

Hampton Court Palace and Estate består av 3 km2 parker og 242 800 m2 formelle hageanlegg.

Hovedinngangen på Hampton Court

Slottshage, Storslagent parkanlegg, inndelt i flere rom. Hvert år plantes det 200 000 blomsterløk i de formelle hagene. Planteskolen produserer 140 000 planter i året. Storbritannias lengste stauderabatt ligger her. Den er 580 meter lang og beplantet med forskjellige stauder som riddersporer, phlox, geranium m.m..  Det er ca 8000 trær i parken og mange av dem er formklipte.

Antall ansatte 38 gartner og spesialister. Parken ligger meget sentralt i London og lett tilgjengelig i gangavstand fra jernbanestasjonen.

Parken ble påbegynt ca 1530 og har gradvis blitt utbygd og endret til slik den fremstår i dag. Man kan generelt si at den er inndelt i fire hoveddeler: The North Gardens, The East Gardens, The South Gardens og Home Park.

Blant hovedattraksjonene kan nevnes The Privy Garden (den private hagen), The Great Wine (vinranken), The Wilderness, og The Maze(labyrinten), som dekker et areal på 1300m2 og består av 800 meter planter (agnbøk)! Antall besøkende i labyrinten er ca 300 000 personer pr år. The Great Wine(vinranken) er mer enn 230 år gammel og over 36,5 meter lang, hvilket gjør den til den eldste og største i verden. Som en kuriositet kan nevnes at innhøstingen av druer på denne ene planten, tar ca 3 uker."The Board Walk" Staudebed

Formklipte busker/trær i "The Privy"

I et slikt anlegg vil det selvsagt være noen vedlikeholdsmessige utfordringer; beskjæring av trærne foregår med bensindrevet hekksaks og motorsag.  Heldigvis har nye arbeidsforskrifter medført at beskjæring fra stiger er historie. Denne er nå byttet ut med lift og fallsikringssele. For å skåne plenen mot slitasje benytter man matter under beltene på liften. I tillegg skjermes plenen mot støt fra fallende kvister og grener.


   

Trebeskjæring fra lift.

All ferdsel innebærer komprimering av jorden. Dermed blir det suksessivt mindre porevolum i jorden. Over tid komprimeres jorden og det blir mindre luft til røttene.  I et forsøk på å gjøre jordlaget mer ”rotvennlig”, leies det inn en trykkluftmaskin som ”blåser” ut luftlommer i bakken. Dette gjøres for å forlenge trærnes levealder.

Noen trestammer innbyr til klatring. Barns lek og klatring i trærne har stedvis medført store skader på barken. Dette har ført til redusert væsketransport og hel eller delvis vegetasjonsdød. Man har nå satt opp skilt med forbud mot å klatre i trærne.Plenklippingen foregår både med rotorklipper og sylinderklipper samtidig. Dermed oppnår man den visuelle ”stripeeffekten” i plenen. I den formelle hagen er plenklippingen en større utfordring, da skråningene ned mot parterrene er forholdsvis bratte. Plenklipping i skrånende terreng er svært slitsomt og kan være direkte farlig. For å få en tryggere arbeidssituasjon har man nå bestilt en fjernstyrt gressklipper.

Skrånende gressplen "The Privy""The Privy"Agnbøktunell

I Home Park arrangeres det primo juli hvert år Storbritannias største blomsterutstilling (RHS Hampton Court Palace Flower Show).

Tekst: Ingunn Haugødegård og Synnøve S. Lunder 

Foto: Synnøve S. Lunder

Oppdatert 30.09.2015