English

Studietur til Kew Royal Botanic Gardens

Studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift har vært på studietur i England. Studentene har tatt bilder og skrevet om de ulike stedene de har vært, slik at vi også kan få et innblikk i hva de har opplevd.

Tekst og foto er av studentene Hege Rikstad og Anne Marie Hauger

Vi ble møtt av Arabella som jobbet som frivillig guide på Kew. Hun tok oss med på en omvisning i hagen og gav oss tips til steder å se når guidingen var ferdig.

Først ble vi tatt med til The Times Eureka Garden som var en hage som ble designet til Chelsea Flower Show i år og siden flyttet til Kew. Det ble gjort noen endringer på hagen som å fjerne litt vann pga sikkerhet. En barlindhekk ble fjernet og endel trær ble byttet ut til helt nye trær for å hindre spredning av sykdom. De har en lokal sykdom på bjørk ved Chelsea som de er redde for å få spredd videre.

Hagen bestod kun av nytteplanter, brukt til medisin, som urt eller mat.

Vi stoppet så opp ved den viktorianske plantingen og fikk en liten innføring i Kew sin historie der. Teppebedene har hvert år et tema. Et år var det feks grønnsaker, mens i år var det historiske planter fra 100 år tilbake.

Det er generelt godt drenert jord på Kew noe som synes på trærne som tørker lett i varme perioder. I år har ikke det vært noe problem da England har hatt mye regn som oss i Norge og pga dette var også høsten kommet tidligere enn normalt.

På Kew er det ansatt 100-110 gartnere og over 200 forskere eller botanikere.

Samlingen av levende busker og trær mm inkluderer over 30 000 forskjellige planter, mens herbariet, som er en av de største i verden har over 7 millioner tørkede planter. Biblioteket inneholder mer enn 750 000 og samlingen av illustrasjoner inneholder mer enn 175 000 trykk og tegninger av planter.

Mesteparten av avfallet på Kew komposterer de selv. Avfallet blir til jord i løpet av en 10-12 ukers prosess.

Vi fikk en omvisning i palmehuset som i 1844-1848 ble rehabilitert og plantene ble organisert geografisk. Plantene står kun i 1,5 meter dype kar så det er litt utfordringer rundt det, men mange planter trives godt og er begynt å vokse seg for store til huset.  

En liten fortelling om flere av plantene der fikk vi også.

Prinsesse Augusta som var prinsesse av Wales, enke etter Prince Fredric av Wales startet med å samle planter til Kew Garden. Hun fikk Sir William Chamber, arkitekt, til å bygge de forskjellige hagene til henne. Han fikk også bygd «The Pagoda» i 1761 som fortsatt står der. Bygningen består av 10 «etasjer» som minsker med 1 foot i høyde og diameter for hver «etasje». Etter prinsesse Augusta overtok Sir Joseph Banks som uoffisiell direktør for Kew. Han døde i 1820 og Kew begynte å forfalle. Allerede da var det en stor samling med planter der og etterhvert som det forfalt begynte plutselig folk å bry seg om stedet og ville ta vare på det. Sir William Hooker ble så ansatt som den første offisielle direktøren i 1841 og var med å starte det Kew vi var å så på.

Vi fikk også en liten guiding i alpinegarden, vi var i vannliljehuset og vi fikk tilslutt mange gode tips til Kew av Annabell.

På egenhånd kom de fleste av oss gjennom mesteparten av Kew som inkluderte «Treetopwalk», en tur 18 meter over bakken blant tretoppene, et besøk innom Princess og Wales Conservatory, Temperate House (med en stor samling av orkideer) og ikke minst et besøk i den fantastiske japanske hagen som var bygget der.                                             

Kew sin hage til  Chelsea flower show.  Dette skal  vise en planttecellestruktur.

Viktoriansk beplanting etter 100 år gamle skisser. Blir plantet om 2 ganger i året. I oktober settes det vårløk.

18 meter opp til tretoppene, for tretoppvandring.

Japanshage. Løkplantene er Liriope platyphyllaFra Rose hagen

Stauderabatt

Vannlilje huset. Alt her blir sådd og plantet inn om våren. Om vinteren står huset tomt

Gress hagen

Tekst og foto: Anette M. Hauger & Hege Rikstad

Oppdatert 30.09.2015