English

Takhagen på Tivoli Hotel & Congress Center

Høyt oppe, og helt uforstyrret av den travle biltrafikken langs Kalvebod brygge i København, vokser det mer enn bare mose på taket.

Tivoli Hotel & Congress Center

Få minutter unna København sentrum finner du Tivoli Hotel & Congress Center. Det høyeste bygget skjermer og gir le til takhagen, som befinner seg over kongressavdelingen. Store trær og stauder i form av ulike prydgress, tistler, bladliljer og lavendel avløser vårens 60 000 tulipaner i sort og hvitt. Flere treslag er plantet, og både Salix, Prunus, og Pinus er representert i flere ulike vekstbed som er oppbygd med et vekstlag på 75 cm. Takhagen som i sin helhet strekker seg til 8000m2 er fordelt på to nivå. Den største delen av hagen er 10 meter over bakken, og neste nivå er anlagt på etasjen over. Kinesisk granitt med flere typer overflatebehandling gir et svært variert spill avhengig av hvordan lyset faller, og belegget rammer inn vekstbedene med sitt særegne mønster, og leder deg gjennom hagen som er del av en større plan, som via en bro er knyttet til Rigsarkivets takhage, som for øvrig stod ferdig i 2009.

Rettigheter til en del av Tivolis merkevare er gjennomført og godt synlig med repetisjoner i det kjente harlequinmønsteret på både fliser, vekstbed, møbler og i en del av utformelsene på selve bygningene rundt.  Lekeplassen innehar elementer som også  er kjent fra Tivoli.

Lekeplassen. Foto: Ingrid Kristine Øyen 

Hagen er tegnet av firmaet SLA, og anlagt av anleggsgartnerfirmaet Malmos AS som har grønne tak som ett av sine spesialområder. 1 oktober stod den klar og arbeidet hadde da pågått over 5,5 mnd.

Ideen bak, er at man skal kunne komme seg til fots, eller med sykkel inn til sentrum, -og samtidig få en naturopplevelse gjennom flere grønne lunger som er av svært ulik karakter, og uten biltrafikk. Prosjektet starter ved SEB Bank og passerer altså rigsarkivet før vi ankommer Tivolis takhage. Neste byggetrinn i prosjektet er under utarbeidelse.

Takhagen sett ovenfra. Rigsarkivets takhage i bakgrunnen. Foto: Ingrid Kristine Øyen

Skjøtselen tas hånd om av et innleid firma og fungerer i hovedsak i form av luking. Det brukes ingen plantevernmidler. 

Overvannshåndtering

De grønne takene har en stor fremtid, ikke minst i de store byene men også de små. Blant annet fordi takene holder tilbake vannet og avlaster det kommunale kloakksystemet. Takene er bygget opp på et underlag som fungerer som et reservoar for regnvannet, med mange små fordypninger. I disse fordypningene blir vannet samlet og lagret, inntil det automatisk siver ut til blomstene og trærne. Når det kommer store regnskyll med nedbør opp til 100 mm på 4-5 timer, vil vannet først renne ut i hagens utkant, for så å sige langsomt inn i reservoaret.  

Overvannet på Tivoli Congress Center blir drenert ut via de 0,6 mm til 1 cm store fugene. Selve taket tåler ca. 6 tonn per cm2  

Malmos har valgt å bruke et system som er levert av ZinCo.

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, til og med slukene føyer seg diskret inn i designet.
Foto: Ingrid Kristine Øyen

Utfordringer - fordeler og ulemper

En av utfordringene de hadde med å lage denne hagen var å få alt materialet opp på taket. Det var trangt om plassen, og det måtte gjøres om natta. 2 arbeidslag samarbeidet for å få dette til. Ca. 150 arbeidere var i sving samtidig i alle kategorier, og dette ga store utfordringer i forhold til at de bare kunne jobbe på gitte areal om gangen. Gartneren måtte vente på steinleggeren, som igjen måtte vente på elektrikeren. De hadde 5 ½ måneds byggetid.

Frodige bed på taket. Foto: Christer Bjørnemo Robertsen

En annen fordel utover nytten av overvannshåndteringen er at plantene er med på å senke temperaturen i bygningen på sommeren, og de isolerer på vinteren. Plantene er også med på å dempe støy. Generelt er slike takhager med på å øke trivsel og du får en større arealutnyttelse i byene.

Ulemper med en slik form for tak er at det er dyrere å anlegge enn vanlig tak. Det krever også mere vedlikehold.

Flotte kontraster.Foto: Stina Underhaug Kjønnås

Tekst og foto: Stina Underhaug Kjønnås, Christer Bjørnemo Robertsen og Ingrid Kristine Øyen. De er alle tre studenter ved fagskoleutdanningen Park- og hagedrift. 

Kilder: 

http://www.malmos.as

http://www.zinco.no

Oppdatert 13.10.2015