English

The Royal horticultural society`s garden Wisley

Studentene på fagskolestudiet Park- og hagedrift har vært på studietur til England, og de har selv skrevet artikler fra stedene de besøkte. Artikkelen fra Wisley Garden er skrevet av Peggy Pedersen og Marie Julie Homb Rømo.

Wisley Garden ble gitt til det Kongelig Engelske Hageselskap i 1903 av Sir Thomas Hanbury, som en forsøkshage til oppmuntring og utvikling av vitenskapelig og praktisk hagebruk.
Wisley Garden er en av Englands mest populære hager og en verdifull ressurs for gartnere.
Foruten å være en stor hage på ca 800 mål, finnes det et laboratorium, et bibliotek, et hagesenter og en innholdsrik butikk med et stort utvalg av bøker, spesielt hagebøker.
Wisley Garden består av landskapshage, blandede blomsterrabatter, rosehage, modellhager, urtehage, demonstrasjonshage for frukt, utstillingshage for alpine planter, grønnsakshage, fjellhage, lukkede hager og glasshus/veksthus.
Den strengt geometriske/symmetriske hagen ble anlagt på 1960 tallet, landskapshagen var ferdig i 1999 og det nye veksthuset ble innviet i 2007. I veksthuset er det flere ”rom” med klima tilpasset ulike planteslag. I kjelleren er det et slags undervisningsrom som viser hva som skjer under jordas overflate – veldig lærerikt!
Det er stor variasjon i materialbruk i de forskjellige hagene. Vi finner naturstein, belegningsstein, bygde anlegg som trapper, pergolaer, dammer og mange forskjellig typer bed. De forskjellige anlegg innenfor hagen bør kunne dekke interessefeltet til de fleste.
Flere ganger i året arrangeres det hagemesser med temaer som spenner fra musikk – spill og leker i hagen, til blomstershow og mat.
Vi mener Wisley Garden er en ryddig og vakker hage. Området er stort, så for å komme over hele hagen uten å måtte haste av gårde behøves mer tid enn det vi hadde.

WISLEY  GARDEN  er absolutt verdt et besøk !

 
 

 

   
   
Oppdatert 30.09.2015