English

Tilstandsvurdering av trær

Som student på Park og hagedrift på Vea er det bestandig nye faglige utfordringer og nye fagområder å gjøre seg kjent med.

Tidligere i høst jobbet studentene på Park- og hagedrift utfra en arbeidsmetode som kalles visuell tilstandsvurdering av trær VTV, eller VTA (Visual Tree Assesment)

Dette er et meget viktig ledd i god forvaltning av trær i by, kulturlandskap og privathager. De aller fleste av oss ønsker jo å gi våre trær best mulig voksevilkår og få beholde dem lengst mulig.

For å kunne vite om et tre er sykt, må du være godt kjent med det som er friskt. Ettersom årene går aldres trærne, vokseforholdene forandres, skader oppstår og plutselig en dag oppdager vi forandringer i trærne. Kanskje ser de ikke så vitale ut lenger, de skranter litt og signaliserer at noe ikke er så bra. Dette kan skje som en helt naturlig del av livsløpet. Men vi kan også se trær som er forholdsvis unge som viser symptomer som indikerer misforhold.

 

Til nyplanta trær kan gress bli en stor konkurrent når det gjelder vann og næring.

Et tre som blir plantet for dypt kan etter hvert vise symptomer på misforhold

VTV (visuell trevurdering) ble utviklet på begynnelsen av 1990 tallet og kan sees som et verktøy for å bidra til god oppfølging av våre trær.

Når vi jobber med VTV er følgende faktorer viktige:

  • Biologiske faktorer som rent visuelt viser oss symptom på treets vitalitet. Bladene kan fortelle oss mye med sin farge, form og tetthet. Strekningsvekst, visnesymptomer og sårutvikling er noen av de tingene vi ser på.
     
  • Mekaniske faktorer kan være skader som har oppstått på f.eks rot, stamme eller greiner. Gresstrimmeren har kanskje slitt opp barken på stammens nedre del, biler som blir parkert nære trær skaper komprimering i jorda.

Tre som er skadet av gresstrimmer

Mange trær er helt friske og vokser under gode forhold. Likevel kan det være lurt å følge dem opp, identifisere dem, notere seg skjøtselstiltak, beskrive vokseplass med mer.

Men vi har også andre grupper trær som kommer i en annen kategori. Den ene gruppen kan vi kalle observasjonstrær. Det er trær med for eksempel strukturelle svakheter som etter hvert kan skape problemer.

Til den andre gruppen kan vi samle såkalte «Risikotrær»;  trær med forutsigelig risiko for å velte/ brekke ned over personer eller materielle verdier.

Vi på Vea har vi hatt besøk av en arborist; Harald Smit fra Innlandet - trepleie

Han introduserte oss til noen metoder for å registrere hva som skjer inne i treet. Det kan ses som en utvidet trevurdering hvor vi kan kvantifisere uregelmessigheter, defekter, skader eller hulrom. Han brukte systemet PiCUS sammen med Treetronic for å kunne få et bilde av innsiden av treet.

Hvor stort er et tre?

Harald måler avstand mellom målepunktene til PiCUS

Treetronic bruker strøm for å inspisere trær. Resultatet er et 2D bilde som viser vevets motstand for strøm (Electrical Impedance Tomogram EIT). Motstand for å lede strøm er avhengig av vevets fuktighet, cellestruktur og kjemiske egenskaper.

Treetronic kan påvise infeksjon/etablering av en råte i friskt vev.

Som siste innspill på dagen med Harald Smit fikk vi prøve på en Biolift. Det er en maskin som med hjelp av trykkluft dekomprimerer jord på en skånsom måte. Med hjelp av Biolift kan du også tilføre vokseplassen forskjellige stoffer som vannbuffer, mycorrhizza samt næring.

Bioliftens spyd blåser inn luft i jorden under høyt trykk.

Artikkelforfatter: Liselott Lindfors

Foto: Liselott Lindfors

For deg som vil vite mer:

www.innlandet-trepleie.com

Oppdatert 30.09.2015